Hakkımızda     |      EN

Bize Ulaşın:   (0216) 3224170

 

Yeni Online Eğitim ve Öğrenme Sistemi: 'Modüler, Esnek, Etkili'

 

Odaklı Eğitim Modülleri

Yeni online eğitim ve öğrenme sistemimizdeki eğitimler 1'er günlük modüllerden oluşur.

Modüllerin odaklandığı konular ve içerikleri farklıdır, birbirini izleyen ve tamamlayan biçimde tasarlanmıştır. Her bir modül ile ana başlığın derinliklerine inilir.

Esnek EğitimTakvimi

Çalışma programınızın yoğunluğuna ve müsaitliklerinize göre takvimimizdeki alternatif tarihlerden size uygun olanlarında modüllere katılabilirsiniz.

Katılımcılarımıza bu konuda maksimum desteği sağlamayı amaçlıyoruz.

 

 

   

İhtiyaca Özel Konfigürasyon

Modül seçimi kurumunuzun ve kendinizin gelişim alanları doğrultusunda yapılabilir.

İhtiyaçları ve doğru konfigürasyonu belirlerken size destek olmaktan memnuniyet duyarız.

Size özel, ısmarlama içerikli modüller de tasarlayabiliriz.

Etkili ve Verimli Oturumlar

Maksimum katılımcı sayıları açık sınıflarda ve kuruma özel kapalı sınıflarda sınırlandırılmaktadır.

Oturumlar süresince kameralar açık tutulacaktır.

İnteraktif ekran kullanımı, online uygulamalar, soru-cevap aralıkları, vb. uygulanacaktır.

 

 

 

Açık Sınıf mı, Kuruma Özel mi?

 

Eğitim modülleri genel katılıma açık veya kuruma özel olarak düzenlenmektedir.

 

Açık Sınıf Eğitimlerinin Avantajları

 

Bakış Açısı ve Çevre Edinme (Networking)

Farklı firmaların planlamaya ilişkin sorunları hakkında genel bilgi sahibi olarak, farklı bakış açılarının kazanımını ve çok boyutlu düşünme fırsatı edinilmesine olanak verir.

Farklı firmalardan gelen katılımcılar arasında tanışma ve networking imkanı sağlar.

 

Maliyet Avantajları ve Kolaylıklar

Eğitime aynı firmadan az sayıda çalışanın katılımı söz konusu olduğunda kuruma özel eğitimlere göre katılımcı başına eğitim birim ücretleri daha düşük olur.

Özellikle aynı departmanda çalışan kişilerin hepsinin aynı anda eğitime katılması mevcut süreçleri aksatabiliyorsa uygun bir çözüm haline gelir.

 

Kuruma Özel Eğitimlerin Avantajları

 

Gizlilik

Tartışmaların ve analizlerin kurum özelinde gizlilik içinde yapılmasına imkan sağlar.

 

Maliyet Avantajları ve Kolaylıklar

Eğitim alan kişi sayısı arttıkça katılımcı başına birim ücret azalır.

Eğitimin tarihi ve zamanlaması kuruma uyacak şekilde belirlenir.

 

Eğitimin Etkisi

Çalışanların eğitimi birlikte alması, üzerinde tartışılan konuların ve varılan sonuçların ekip tarafından anında kabul görmesini ve uygulamaya geçmede zaman kaybı olmamasını sağlar.

 

Eğitimler

 

Optimum Planlama, kritik planlama süreçlerde görevli yöneticilerin ve çalışanların gerekli bilgi ve becerilerini geliştirerek kurumsal performansı artıracak profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Satış ve Operasyon Planlama, S&OP/IBP

eğitim programı, 2 gün

Kurum bünyesinde Satış ve Operasyon Planlama (S&OP) sürecinin yapılandırılmasına veya mevcut işleyişin iyileştirilmesine katkı sağlayacak bilgi, deneyim ve uygulama örnekleri sunulacaktır.

Entegre İş Planlama (Integrated Business Planning, IBP) olarak da adlandırılan Satış ve Operasyon Planlama satış, pazarlama, üretim, planlama, satın alma, lojistik ve finans gibi tüm organizasyonel departmanlarının planlarını birbiri ile entegre eden bir yaklaşımdır.
 

Detaylar için tıklayınız.

 

1. Gün:  S&OP Süreci, Ürün Planlama, Talep Planlama

S&OP/IBP Sürecinin Yapısı ve İşleyişi; Talep-Tedarik Dengesi; Bütçeleme Süreci ile Farkları; S&OP Takvimi, Hazırlıklar ve Toplantılar; Ürün Portföy Yönetimi; Talep Planlama; Tahminleme; Olaylar Geçmişi; Tahmin Varsayımları; Performans Takibi

2. Gün:  Tedarik Planlama, Finansal Planlama, Mutabakat

Tedarik Planlama ve Senaryo Oluşturma; Kaynaklar, Darboğazlar; Dashboard’lar; Görevler ve Sorumluluklar; Veri, Süreç ve Yazılım İhtiyaçları, Maliyet Faktörleri ve Finansal Planlama; Bütçe Fark Analizleri ve Mutabakat; Yönetim Gözden Geçirmesi, Karar Alma

 

 

Talep Planlama ve Satış Tahminleme

eğitim programı, 2 gün

Eğitimin amaçları, kurumun ürünlerine yönelik müşteri taleplerinin doğru biçimde tahminlenmesine ve etkin şekilde planlamasına yönelik güvenilir sistematiklerin kurulmasıdır.

Yakın, orta ve uzun vadede tahmin yapmanın teorik altyapısı, kurumsal süreç yapılandırmaları, uygulama odaklı pratik bilgiler ve kapsamlı örnekler sunulacaktır.
 

Detaylar için tıklayınız.

 

1. Gün:   Talep Planlama Süreci, Temel Tahmin Teknikleri

Talepleri Etkileyen Faktörler, Tahmin Piramidi, Gruplama, Ufuklar, Durağanlık, Eğilim ve Sezonsallık, Talep Planlama Süreçleri, Satış ve Operasyon Planlama, IBP, Bütçe Fark Analizi, Talep Öncelikleme, Tedarik Zincirinde İşbirliği, CPFR, Tahmin Doğruluğu

2. Gün:   İleri Teknikler, Süreç Yönetimi ve Uygulamaları

Verilerin Temizlenmesi, Hareketli Ortalamalar, Medyanlar, Eğilimli Mevsimsellik, Regresyon, Üstel Düzeltme, Holt-Winters, ARIMA, Yok Satma, Olaylar Geçmişi, Varsayımlar, Ürün Girişleri/Çıkışları, Ömür Döngüleri, Aralıklı Talepler, Promosyon, Muhakeme

 

 

Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme

'modüler' sertifikasyon programı, 4 gün

Eğitimin amaçları, teslimat performansı, kaynak kapasiteleri, verimlilik, stoklar ve maliyetler arasındaki dengeleri hızlı ve etkin biçimde oluşturacak üretim planlama sistematiklerinin kurulmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Süreç yapılanması, bilgi akışları, planlama ve optimizasyon teknikleri karşılaştırmalı ve uygulamalı biçimde ele alınacaktır.

 

Bugüne kadar 300+ kurumdan gelen 900+ yönetici ve çalışanın katılımıyla 100+ defa sunulan en popüler içerikli modüllerin toplandığı eğitimimizdir.

 

Detaylar için tıklayınız.

 

1. Gün:   Üretim Planlama ve Sipariş Yönetimi

Talep, Sipariş ve Üretim Planlama, MPS, Sipariş Yığılması ve Aşırı Yüklü Planlar, Termin Belirleme, Üretim Planı Nasıl Güncellenir?, Söz Verilebilir Stok/Kapasite, ATP/CTP, Akış/Atölye Tipi, Stoğa/Siparişe Üretim, Kapasite Darboğazları Yönetimi, RCCP, Performans Takibi, Optimizasyon

2. Gün:   Malzeme ve Kapasite Planlama

Malzeme İhtiyaç Planlama, MRP; Ürün Ağacı, Siparişe Üretimde Malzeme Planlama; Satın Alma Miktarları; Kapasite İhtiyaçları Planlama, CRP; Üretim Tipine Göre Kapasite Planlama; Kısıtlar Teorisi, TOC, Darboğazlar; Yalın Üretim, Hat Dengeleme; Yazılım Teknoplojileri: ERP, APS; Optimizasyon

3. Gün:   İş Akışlarını Detay Çizelgeleme

Üretimin Takibi, Kontrolü; Çevrim Süreleri, Beklemeler, Setuplar; Sonlu-Sonsuz, İleri-Geri Çizelgeleme; Kaynaklar, Operasyonel Kısıtlamalar, Amaçlar; Gantt Şemaları; Sıralamada Öncelik Kuralları; Beklemeleri, Stokları Azaltma; Malzeme Kısıtlarına Uyum; Gecikmeleri Önleme; Setup Kayıplarını Önleme

4. Gün:   İleri Algoritmalar ile Detay Çizelgeleme

Alternatifli Kaynakları Çizelgeleme; Akış Tipi Üretiminde Çizelgeleme; Parti Büyükleri ve Transfer Partileri; Atölye Tipi Üretimde Çizelgeleme; Alternatif Yaklaşımlar, Algoritmalar; Özel Durumlar ve Optimizasyon; Güvenilir Termin Verme; Proje Tipi Üretim, Detay Çizelgelemede Optimizasyon ve Otomasyon

 

 

Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi

eğitim programı, 2 gün

Doğru ve etkin biçimde yönetilen satın alma, depo ve stok yönetimi süreçleri, kurumun tedarik zinciri operasyonlarındaki başarısında kritik paya sahiptir.

Ürün veya hammadde tedariğinin doğru miktar, doğru zaman ve doğru fiyat ile sağlanması, kurumun teslimat performansını ve müşteri memnuniyetini üst seviyelere çıkaracak, ilgili kaynakların operasyonel verimliliğini artırılabilecektir. Öte yandan satın alma, depo ve stoklara ilişkin maliyetler de bu sayede düşürülebilecektir.


 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Satın Alma Yönetimi ve Tedarikçi İlişkileri

Satın Al / Kendin Üret Karar Kriterleri; Geleneksel ve Yenilikçi Satın Alma Amaçları; Tedarikçi İlişkileri, İşbirlikleri, Örnekler; Tedarikçi Türleri, Seçimi ve Kontrat Türleri; Satın Alma Süreçlerinin Aşamaları, Malzeme Tipleri; Fiyat Pazarlıkları ve Sipariş Miktarları; Tedarikçi Performans Göstergeleri; Satın Alma Süreçlerinin İşleyişi ve Takibi
 

Depo Yönetimi ve Planlaması

Depo Yeri Seçimi, Tasarım Kararları; Mal Kabulü ve Sevkiyat Prensipleri; Depolama ve Malzeme Taşıma Prensipleri; Depo Performansı, Maliyetler, Göstergeler; Depo İçerisinde Alan Planlama, Stok Konumlandırma; Depo İçi Yerleşim Alternatifleri; Sipariş Toplama, Toplayıcı Rotalama; Paketleme ve Araç Yerleştirme

 

Stok Yönetimi ve Optimizasyonu

Stok Yönetiminde Amaçlar, Ödünleşmeler; Fonksiyonlarına Göre Stoklar; Stoklara İlişkin Maliyetler, Finansal Tablolar; Stok Yönetimi Performans Göstergeleri; Belirsizlikler, Emniyet Stokları ve Süreleri; Pareto ve ABC Stok Analizi; Sipariş Miktarı ve Zamanlaması Belirleme; Stok Kayıtları Doğruluğu ve Takibi

 

 

Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri

'modüler' sertifikasyon programı, 4 gün

Tedarik zincirinde faaliyet gösteren ve performansını artırmak isteyen kurumların yapılandırması gereken planlama, uygulama ve süreç iyileştirme sistematikleri, işleyiş prensipleri, yöntem ve teknikler uygulamalı olarak ele alınmaktadır.

Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi sayesinde satın alma, üretim, işgücü, depo ve lojistik kaynaklarının tümünün operasyonel verimlilikleri, teslimat performansı ve müşteri memnuniyeti artırılabilecek; satın alma, üretim, dağıtım ve stok maliyetleri düşürülebilecektir.Teslimat performansı, kaynak kapasiteleri, verimlilik, stoklar ve maliyetler arasındaki dengeleri hızlı ve etkin biçimde oluşturacak üretim planlama sistematiklerinin kurulmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Süreç yapılanması, bilgi akışları, planlama ve optimizasyon teknikleri karşılaştırmalı ve uygulamalı biçimde ele alınacaktır.

 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

1. Gün:   Tedarik Zinciri Stratejileri, Talep Planlama, S&OP

Rekabet Ortamında Tedarik Zinciri Yönetimi; Üretim ve Tedarik Stratejileri; Tedarik Zinciri Süreçleri ve Performans Ölçümü; Talep Planlama ve Satış Tahminleme; Tahmin Yapmanın Esasları, Kapsamı, Süreci; Tedarik Zinciri Stratejileri; Lojistik Ağları ve Dağıtım Kanalları Tasarımı; Üretim Stratejileri ve Karşılaştırmaları; Bütçeleme, Satış ve Operasyon Planlama (S&OP/IBP); S&OP Sürecinin Temelleri, Yapısı ve İşleyişi

2. Gün:   Üretim ve Malzeme Planlama, Satın Alma

Üretim Planlama ve Sipariş Yönetimi; Kaba Kapasite Planlama (RCCP) ile Kontrol; Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) Hesaplaması; Ürün Ağaçları; BOM, Yapısı ve Kullanımı; MRP'de Zaman Ayarlaması, Netleme, Patlatma; Malzeme Akışlarında Kapasite Kısıtları Kontrolü (CRP); Stokların Yönetimi, Türleri, ABC Analizi ve Maliyetler; Sipariş Miktarı ve Zamanlaması Belirleme; Emniyet Stoklarının Belirlenmesi; Satın Alma Yönetimi, Süreçleri, Temel Prensipler

3. Gün:   Üretim Takip ve Kontrol, Depolar, Sevkiyat

Üretim Aktivitelerinin Takibi ve Kontrolü; Üretim Ortamları, Özellikleri ve Zorlukları; Veri İhtiyaçları, Hazır Etme Süreleri ve Bileşenleri; İleriye ve Geriye Çizelgeleme, Sonlu ve Sonsuz Yükleme; Öncelik ve Yönlendirme Kuralları, Detay Çizelgeleme; Kısıtlar Teorisi (TOC), Darboğaz ve Kısıt Türleri; TOC ile Sürekli Süreç İyileştirme Yaklaşım ve Adımları; Depo Süreçleri, Alternatifleri, Maliyetleri; Depo Yerleşimlerinin Tasarımı, Ekipman Seçimi; Depoda Ürün Konumlandırma ve Sipariş Hazırlama

4. Gün:   Sürekli İyileştirme, Kalite ve Yalın Üretim

Taşımacılık ve Sevkiyat Planlama, Nakliye Biçimleri; Lojistik Ağı Alternatifleri, Milk-Run'lar, Araç Rotalama; Dağıtım İhtiyaç Planlama (DRP); Yalın Üretim, JIT Felsefesi ve Kayıplar; Yalın Üretim Ortamları, Hücresel Üretim, Kanban Uygulamaları; Yalın Üretimde Süreç İyileştirme; Toplam Kalite Yönetimi, Performans Göstergeleri ve KPI'lar; Değişkenlik ve Kaliteye İlişkin Maliyetler; Süreç Kontrolüne İlişkin Temel Kavramlar; Kalite Fonksiyonu Yayılımı (QFD), Taguchi Robust Tasarım (RD)

 

 


  Yeni     Tedarik Zincirinde Rekabet Stratejileri ve Organizasyon

Rekabet Stratejileri ve Organizasyon

 

Kaynakların Yönetimi ve Optimizasyon

 

Yönetim, Altyapı ve İş Ortakları

 

Finans, Performans ve Teknoloji Stratejileri

 

Pazarda rekabet koşullarının analizi, iş stratejileri ile uyumlu tedarik zinciri stratejilerinin belirlenmesi, varolan ve yenilikçi süreç ve teknoloji uygulamalarıyla kurum genelinin organizasyonu odak noktalardır.

 

Detaylar için tıklayınız.

 


Sürekli İyileştirme: Kalite Yönetimi, Yalın Üretim

Çevrimiçi Kalite Kontrol (SPC)

 

Çevrim Dışı Kalite Kontrol (Taguchi RD)

 

Yalın Üretim

 

Sürekli İyileştirme Metodolojileri

 

Bu eğitim programı ile çevrim içi ve dışı kalite yönetiminin temel kavramları, analiz yöntemleri, yalın üretimin temel prensipleri ve uygulama örnekleri sunulacaktır. Bu sayede kalitesiyle rekabetçi ürün ve proses geliştirmeye yönelik kurumsal kabiliyetlere katkı sağlanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 


Detay Çizelgeleme

Detay Çizelgelemenin Temel Kavramları

 

Tek Makine, Paralel Makine Çizelgeleme

 

Akış, Atölye, Proje Tipi Üretim, Optimizasyon

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

Robust Tasarım (Taguchi Metodu)

Kalite Kayıp Fn, S/N Oranı, Proje Türleri

 

Farklı Sistemler için Vaka Analizleri

 

Parametre Toleranslarının Tasarımı

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 


İstatistiksel Proses Kontrol

Prosesler, Kalite, Değişken Kontrolü

 

Nitelik Kontrolü, Yeterlilik, Kabul Örnekleme

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Rekabetçi Ürün Geliştirme

Ürün Stratejileri, Konsept Geliştirme, HoQ

 

Sistem Tasarımı, EQFD, DFMA, DFE

 

Parça Tasarımı, Robust Tasarım, Toleranslar

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

« BAŞA DÖN

 

 

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Üretim Planlama nedir ? Talep Planlama nedir ? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Satış ve Operasyon Planlama ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Depo ve Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitimler ve Modüller

Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Rekabet Stratejileri ve Organizasyon Talep Planlama ve Satış Tahminleme Satış ve Operasyon Planlama Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Optimizasyon Teknikleri Sürekli İyileştirme: Kalite Yön., Yalın Üretim İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım Operasyon Planlama

Danışmanlık

 

Referanslar

Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2021, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir, Üretim Planlama Nedir, Talep Planlama Nedir, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir, Detay Çizelgeleme Nedir, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi Nedir, Optimizasyon Nedir, İşgücü Planlama Nedir, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Workshop, Seminer, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC, Rekabet Stratejileri ve Organizasyon