Hakkımızda     |      EN

Bize Ulaşın:   (0216) 3224170

 

Planlama nedir?

Talep Planlama ve Tahminleme nedir?

Satış ve Operasyon Planlama nedir?

Üretim Planlama nedir?

Malzeme Planlama nedir?

Detay Çizelgeleme nedir?

Stok Optimizasyonu nedir?

Depo ve Lojistik Planlama nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

İşgücü Planlama nedir?

Optimizasyon nedir?

 

 

Demand Planning
& Sales Forecasting

Sales and Operations
Planning (S&OP)

Capacity & Materials
Planning

Master Production
Scheduling (MPS)

Rough-Cut Capacity
Planning (RCCP)

Material Requirements
Planning (MRP)

Capacity Requirements
Planning (CRP)

Advanced Production
Scheduling (APS)

Detailed Scheduling

Mathematical
Programming (MP)

Workforce Planning
& Scheduling (WPS)

Logistics & Distribution Planning

 

 

Planlama Nedir?

Son Güncelleme
21 Aralık 2017

 

 

Planlama,belirli amaçlar, geçmiş veriler, tecrübeler, öngörüler ve trendler doğrultusunda, çeşitli kısıtlamalara da uyacak şekilde geleceğe dair kararlar alma olarak tanımlanabilir.

 

Kurumlar için planlama, kurumsal hedeflere ulaşmak yolunda kuruma ait kaynakların gerçekleştirmesi gereken görevleri ve bu görevlerin zamanlamalarını belirlemektir.

 

Bu bağlamda "Kaynaklar" ile kastedilen satın alma, üretim, satış, finans, insan kaynakları, vb. tüm kurumsal fonksiyonları yerine getirmede rolü olan tesisler, makineler, donanımlar, ekipmanlar, malzemeler gibi unsurlar ile görevlerde rol alan tüm çalışanlar olarak düşünülebilir.

 

Her kurumun planlamaya ihtiyacı vardır. Geleceğe dönük planlama yapmayan bir kurum, işlerini tamamen şansa bırakmış demektir ve bu kurum için her türlü gelişme muhtemelen sürpriz etkisi yaratacaktır.

 

 

Kurumlarda ne gibi planlama faaliyetleri yürütülür?

 

Kurumlarda hali hazırda yürütülmekte olan her türlü göreve yönelik bir planlama süreci söz konusudur.

 

Kurumlardaki farklı temel ve destek süreçlere karşılık gelen planlama süreçleri aşağıda özetlenmiştir:

 

Kurumsal Süreç

İlgili Planlama Süreçleri

Üretim / İmalat

Üretim Planlama, Kapasite Planlama, Malzeme Planlama

Detay Çizelgeleme, Satış ve Operasyon Planlama,

Proses Planlama, Bakım Planlama

Operasyon, Hizmet Sunumu

İşgücü Planlama, Satış ve Operasyon Planlama,

Malzeme Planlama

Satın Alma

Tedarik Planlama, Malzeme Planlama, Stok Yönetimi,

Satış ve Operasyon Planlama

Lojistik, Sevkiyat

Stok Yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama,

Dağıtım veya Sevkiyat Çizelgeleme,

Satış ve Operasyon Planlama

Pazarlama

Talep Planlama (Orta ve Uzun Vade)

Satış ve Operasyon Planlama

Satış

Talep Planlama (Kısa Vade)

Tasarım, Ar-Ge, Projeler

Proje Planlama

İnsan Kaynakları

İşgücü Planlama

Finans

Finansal Planlama, Satış ve Operasyon Planlama

Üst Yönetim

Stratejik İş ve Yatırım Planlama

Satış ve Operasyon Planlama

Bilgi Teknolojileri

İşgücü Planlama, Proje Planlama

Kalite Kontrol

Üretim Planlama, İşgücü Planlama

 

 

Tüm kurumların planlaması aynı şekilde mi yapılır?

 

Kurumsal planlamanın hangi sistematikler doğrultusunda uygulanması gerektiği, kurumun stratejilerine, ürettiği ürünlere veya sunduğu hizmetlere, mevcut tesislerine ve altyapısına, tedarik zinciri ilişkilerine, müşterilerinin beklentilerine göre değişecektir.

 

Pazarda rekabetçiliğe etki eden tüm unsurlar kurumsal planlama ihtiyaçlarını farklılaştıracaktır. Bu yüzden kurumsal planlama sistematiklerinin her kurum için farklı biçimde tasarlanması gerekmektedir.

 

Öte yandan fonksiyonel planlama süreçlerinin genel çerçevesi ve ana hatları tüm kurumlar için benzerdir. Bu fonksiyonel süreçler üretim yapan işletmeler için ile aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

 

 

 

 

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

 

Tedarik zincirleri boyunca malzemelerin ve bilgilerin tedarikçiler ve müşterileri arasında karşılıklı akışının etkin ve doğru şekilde sağlanmasına yönelik tüm yönetsel görevler, Tedarik Zinciri Yönetimi olarak tanımlanabilir...
» yazının devamı için tıklayınız.

 

 

 

Talep Planlama nedir?

 

Kurumun ürünlerine veya hizmetlerine yönelik gelecekte oluşacak talebin miktarını ve zamanlamasını doğru şekilde öngörebilmesi amacıyla gerçekleştirdiği sistematik planlama faaliyetlerinin tümü Talep Planlama olarak adlandırılabilir...
» yazının devamı için tıklayınız.

 

 

 

Satış ve Operasyon Planlama nedir?

 

Satış ve Operasyon Planlama (S&OP) orta ve uzun vadede öngörülen müşteri talebi ile kurumun sağlayabileceği tedariği dengelerken stratejilere ve karlılığa odaklanan yenilikçi bir planlama sürecidir...
» yazının devamı için tıklayınız.

 

 

 

Üretim Planlama & Kontrol nedir?

 

Üretim planlama, müşteri taleplerini karşılayacak ve üretim ortamındaki makine, ekipman ve işgücü gibi kaynakları kurumun performans hedefleri doğrultusunda kullanacak şekilde üretim faaliyetlerinin organize edilmesidir...  
» yazının devamı için tıklayınız.
 

 

 

Malzeme Planlama nedir? ***

 

Hammadde, bileşen, yarı mamul ve son ürün gibi malzemelerin tedarik zincirleri boyunca tesisler arası taşınması, tesisler içerisinde yer değiştirilmesi, bekletilmesi, işlenmesi veya saklanması faaliyetlerinin organize edilmesi Malzeme Planlama olarak tanımlanabilir...   » yazının devamı için tıklayınız.

 

 

 

Detay Çizelgeleme nedir?

 

Detay Çizelgeleme, yapılması gereken işlerin hangi kaynaklar tarafından hangi zaman aralıklarında yapılacağının belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Çizelgeleme sonucunda, işlerin başlangıç ve tamamlanma zamanlamalarını gösteren bir "Çizelge" oluşturulur...   » yazının devamı için tıklayınız.
 

 

 

Lojistik Planlama nedir? ***

 

Lojistik, organizasyonlarda Tedarik zinciri boyunca tesisten tesise malzeme akışlarının ve bu akışlar ile ilgili bilgilerin planlaması ve kontrolü ile ilgilenir. Lojistik doğru malzemenin, doğru yerde, doğru zamanda hazır edilmesine çalışır...   » yazının devamı için tıklayınız.

 

 

 

İşgücü Planlama nedir?
 

Kurumun faaliyetleri gereği ihtiyaç duyduğu işgücünün miktarını ve kalifikasyon düzeyini aldığı işler ve geleceğe dönük beklentileri doğrultusunda zamana bağlı olarak organize etmesi İşgücü Planlama olarak tanımlanabilir... 
 
» yazının devamı için tıklayınız.

 

 

 

Planlama'da Yenilikçi Yaklaşımlar ve Optimizasyon Nedir?

 

Optimizasyon, en iyiyi yani optimum olanı aramaktır. Planlamada optimizasyon ise mevcut koşulların ve kısıtlamaların varlığında kurumsal performansı artıracak en iyi planlama kararlarının verilmeye çalışılması olarak düşünülebilir...   » yazının devamı için tıklayınız.

 

 

 

ÖNEMLİ NOT:  Bu yazı, bilgi amaçlıdır. Sözü edilenler her kurum için geçerli olmayabilir.

- Dr. İlker Güçlü, Optimum Planlama

 

 

Optimum Planlama'nın Tüm Programları

 

Optimum Planlama, kurumların planlama kabiliyetlerini iyileştirerek kurumsal performansı artırmaya odaklı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Eğitim hizmetleri kapsamında sunulan ana modüller şu şekildedir:

 

       

 

 

« BAŞA DÖN

Planlama nedir?

Talep Planlama ve Tahminleme nedir?

Satış ve Operasyon Planlama nedir?

Üretim Planlama nedir?

Malzeme Planlama nedir?

Detay Çizelgeleme nedir?

Stok Optimizasyonu nedir?

Depo ve Lojistik Planlama nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

İşgücü Planlama nedir?

Optimizasyon nedir?

 

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Üretim Planlama nedir ? Talep Planlama nedir ? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Satış ve Operasyon Planlama ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Depo ve Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitimler ve Modüller

Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Rekabet Stratejileri ve Organizasyon Talep Planlama ve Satış Tahminleme Satış ve Operasyon Planlama Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Optimizasyon Teknikleri Sürekli İyileştirme: Kalite Yön., Yalın Üretim İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım

Danışmanlık

 

Referanslar

Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2021, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir, Üretim Planlama Nedir, Talep Planlama Nedir, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir, Detay Çizelgeleme Nedir, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi Nedir, Optimizasyon Nedir, İşgücü Planlama Nedir, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Workshop, Seminer, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC, Rekabet Stratejileri ve Organizasyon