Hakkımızda     |      EN

Bize Ulaşın:   (0216) 3224170

 

Planlama nedir?

Talep Planlama ve Tahminleme nedir?

Satış ve Operasyon Planlama nedir?

Üretim Planlama nedir?

Malzeme Planlama nedir?

Detay Çizelgeleme nedir?

Stok Optimizasyonu nedir?

Depo ve Lojistik Planlama nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

İşgücü Planlama nedir?

Optimizasyon nedir?

 

Stok Optimizasyonu Nedir?

Son Güncelleme
3 Ekim 2018

 

 

Stok nedir?

 

Üretim ve lojistik sistemlerinde işleme, nakliye, satış veya kullanım bekleyen malzeme ve ürünlere stok denir.

 

Atölye içindeki hammadde veya yarı mamuller, depolardaki veya dağıtım halindeki ürünler, yedek parçalar stoklara örnek olarak sıralanabilir. Tedarik Zinciri Yönetiminde, stok düzeylerinin yönetimi kritik öneme sahiptir.

 

 

"Gereğinden fazla stok tutmak pek çok problemin de üzerini örter..."
 

 

Stok neden tutulur?

 

Tedarik zinciri yönetimi kapsamında stok tutmanın çok çeşitli sebepleri vardır. Bu sebeplere bazı örnekler:

 - Müşteriye sunulan hizmetin düzeyini korumak veya artırmak

 - Satın alma, üretim ve dağıtım maliyetlerini düşürmek
 - Makine, ekipman ve işçi kapasite kullanımını yüksek seviyelerde tutmak

 - Talepteki ve hazır etme sürelerindeki değişkenliklerle baş edebilmek
 - Dönemsel talepleri karşılayabilmek, vb. olarak sıralanabilir.
 

 

 

Stok Yönetimi'nin temel amaçları nelerdir?

 

Müşteri taleplerini veya siparişlerini zamanında ve eksiksiz şekilde karşılama başarısı (OTIF, On Time In Full), kurumun sunduğu hizmet düzeyi (service level) olarak ifade edilir. Özellikle stoğa üretim yapan kurumlarda hizmet düzeyi, stokların ihtiyaç anında mevcutta olması ile doğru orantılıdır. Siparişe üretim yapan kurumlarda ise hazırda bulundurulması gereken hammadde veya yarı mamul stokları söz konusu olabilmektedir.

 

Tedarik zinciri operasyonları ile zamanlı şekilde  temin edilmiş, işlenmiş veya saklanmış olan stoklar, müşteri talebine hızlı cevap vermenin anahtarı olduğundan satışları olumlu yönde etkileyecektir.

 

Öte yandan zamanında ve doğru miktarlarda hazır edilmemiş olan stoklar yüzünden müşteri memnuniyeti düşecek ve satış kayıpları söz konusu olabilecektir.

 

 

Stok Maliyetleri nelerdir?

 

Stok oluşturmak ve saklamak çeşitli maliyetleri de beraberinde getirir. Bu maliyetler stokların satın alınması, işlenmesi (üretim), depolanması süreçlerinden, fırsat maliyetlerinden ve genel giderlerden kaynaklanır.

 

Satın alma kapsamında sipariş açma, işleme, vb. takip ve kontrol maliyetleri ile taşıma, gümrük, vb. maliyetler düşünülmelidir.

 

İşleme sırasında kaynak kullanımlarından, planlama ve kontrol faaliyetleri kaynaklı maliyetler stok maliyetleri olarak değerlendirilebilir.

 

Başlıca depolama maliyetleri ise stoklara ilişkin sermaye, depo alanı ve risk (eskime, bozulma) maliyetleri olarak özetlenebilir.

 

 

 

Stok Optimizasyonu ne anlama gelir?

 

Stok optimizasyonu hem hizmet düzeyi hedeflerini karşılamak hem de toplam stok maliyetlerini minimize etmek olarak tanımlanabilir.

 

Hizmet düzeyini artırmak, daha fazla stok tutulması ve dolayısıyla maliyetlerin artması ile sağlanabilmektedir. %100 müşteri memnuniyeti ve hizmet düzeyi sağlayabilmek ise çoğu zaman kurumlar için imkansız veya yüksek maliyetlerden dolayı kaçınılan bir yaklaşımdır.

 

Bu doğrultuda satın alma, üretim, depolama ve sevk operasyonları boyunca oluşturulacak ve saklanacak stokların türlerinin ve miktarlarının zamana bağlı olarak belirlenmesi önemli bir yönetim kararıdır ve stok optimizasyonunun başlıca  konusudur.

 

Hammadde, yarı mamul ve mamul stoklarının optimizasyonu sırasında satın alma, üretim, depolama, sevkiyat, vb. faaliyetlere özgü kısıtlar, kaynak kapasiteleri ile sabit veya değişken maliyetler de stok optimizasyonu sırasında göz önünde bulundurulması gereken unsurlar arasındadır.

 

 

Stok Maliyetleri nasıl düşürülür?

 

Stok maliyetlerinin sadece mevcut stok seviyelerine bakılarak düşürülmesi mümkün değildir. Kurum genelinde satış, lojistik, üretim ve satın alma süreçlerinin verdikleri kararlar doğrultusunda stoklar oluşur veya tüketilir. Stoğu tutulması gereken stok kalemlerinin (SKU, Stock Keeping Unit) neler olduğu ve ilgili stok seviyelerinin ne olması gerektiği konusunda bir analiz ve değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirme sırasında müşterilerin hangi ürünlere ne düzeyde talep gösterdiğini işaret eden stok hareketleri ile geleceğe dönük öngörüler ve varsa talep trendlerinin belirlenmesi gerekir.

 

Kurumun satış, pazarlama, promosyon gibi talep oluşturan fonksiyonları ile bu talebi karşılamakla yükümlü satın alma, üretim, depolama ve sevkiyat gibi tedarik zinciri operasyonları arasında karlılık hedefleri ve kurumsal stratejiler doğrultusunda denge kurulması, kurumda stok optimizasyonunu sağlayacaktır.

 

Konuyla ilgili daha fazla bilgi ve Optimum Planlama tarafından size sağlanabilecek destek hizmetleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

 

Önemli Not:  Bu yazı, bilgi amaçlıdır. Sözü edilenler her kurum için geçerli olmayabilir.

- Dr. İlker Güçlü, Optimum Planlama

 

 

 

Stok Maliyetleri Optimizasyonu odaklı Optimum Planlama programları hangileridir?

 


 

Stok yönetimi, depolama ve lojistik süreçlerinin iyileştirilmesine ve rekabet avantajı sağlayacak şekilde yapılanmasına yönelik bilgi, beceri ve uygulama örneklerinin sunumu hedeflenmektedir.

Klasik planlama yöntemleri ve yenilikçi optimizasyon teknikleri karşılaştırmalı olarak ve uygulamalar eşliğinde paylaşılmaktadır.

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 


 

Orta ve uzun vadede öngörülen müşteri talebi ile kurumun bunu karşılamaya yönelik sağlayabileceği tedariği dengelerken stratejilere ve karlılığa odaklanan Satış ve Operasyon Planlama (S&OP) sürecinin tüm boyutlarıyla paylaşıldığı eğitim programıdır. S&OP, bu kapsamda kurumsal departmanların planlarını birbiri ile entegre ederken ürün grupları düzeyinde oluşturulan malzeme, üretim ve dağıtım planlarının darboğaz kaynak kapasitelerine uygunluğu denetlenir.

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 


 

Üretim yapan kurumlar bünyesindeki tüm fonksiyonel planlama süreçlerini, birbirileri ile ilişkilerini, her bir süreçteki alternatif yaklaşım ve teknikleri tüm boyutlarıyla kapsayan eğitim programıdır.

Planlamanın temel mantığını ve kurumsal planlamanın "büyük resim"ini anlatan eğitimdir.

Klasik planlama teknikleri ile yenilikçi optimizasyon yaklaşımlarının karşılaştırmalı olarak ve uygulamalar eşliğinde ele alınır.

 

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 


 

Kurumun tedarik zinciri yönetimi ve operasyonel süreçlerinin iyileştirilmesine ve rekabet avantajı sağlayacak sistematikler oluşturulmasına yönelik temel bilgiler, teknikler ve uygulama örneklerinin sunulduğu sertifikasyon programıdır.

Bu sayede tedarik zinciri boyunca tüm kurumsal kaynakların operasyonel verimlilikleri, kurumların teslimat performansları ve müşterilerin memnuniyetleri artırılabilecek, öte yandan da tedarik, üretim, dağıtım ve stok maliyetleri düşürülebilecektir.

 

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 

 


 

 

Optimum Planlama'nın Diğer Programları

 

Optimum Planlama, kurumların planlama kabiliyetlerini iyileştirerek kurumsal performansı artırmaya odaklı eğitim programları ile danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Eğitim programları kapsamında sunulan diğer ana modüller şu şekildedir:

 

 

 

« BAŞA DÖN

Planlama nedir?

Talep Planlama ve Tahminleme nedir?

Satış ve Operasyon Planlama nedir?

Üretim Planlama nedir?

Malzeme Planlama nedir?

Detay Çizelgeleme nedir?

Stok Optimizasyonu nedir?

Depo ve Lojistik Planlama nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

İşgücü Planlama nedir?

Optimizasyon nedir?

 

 

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Üretim Planlama nedir ? Talep Planlama nedir ? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Satış ve Operasyon Planlama ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Depo ve Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitimler ve Modüller

Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Rekabet Stratejileri ve Organizasyon Talep Planlama ve Satış Tahminleme Satış ve Operasyon Planlama Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Optimizasyon Teknikleri Sürekli İyileştirme: Kalite Yön., Yalın Üretim İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım Operasyon Planlama

Danışmanlık

 

Referanslar

Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2021, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir, Üretim Planlama Nedir, Talep Planlama Nedir, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir, Detay Çizelgeleme Nedir, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi Nedir, Optimizasyon Nedir, İşgücü Planlama Nedir, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Workshop, Seminer, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC, Rekabet Stratejileri ve Organizasyon