Hakkımızda     |      EN

Bize Ulaşın:   (0216) 3224170

 

Planlama nedir?

Talep Planlama ve Tahminleme nedir?

Satış ve Operasyon Planlama nedir?

Üretim Planlama nedir?

Malzeme Planlama nedir?

Detay Çizelgeleme nedir?

Stok Optimizasyonu nedir?

Depo ve Lojistik Planlama nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

İşgücü Planlama nedir?

Optimizasyon nedir?

 

Demand Planning
& Sales Forecasting

Sales and Operations
Planning (S&OP)

Capacity & Materials
Planning

Master Production
Scheduling (MPS)

Rough-Cut Capacity
Planning (RCCP)

Material Requirements
Planning (MRP)

Capacity Requirements
Planning (CRP)

Advanced Production
Scheduling (APS)

Detailed Scheduling

Mathematical
Programming (MP)

Workforce Planning
& Scheduling (WPS)

Logistics & Distribution Planning

 

 

 

 

Satış ve Operasyon Planlama (S&OP / IBP) Nedir?

Son Güncelleme
4 Mart 2019

 

 

 

Satış ve Operasyon Planlama orta ve uzun vadede öngörülen talep ile sağlanabilecek tedariği dengeleyen, bunu yaparken stratejileri ve karlılığa odaklanan sistematik bir planlama sürecidir.

 

Entegre İş Planlama (Integrated Business Planning, IBP) olarak da adlandırılan Satış ve Operasyon Planlama (S&OP) satış, pazarlama, üretim, planlama, satın alma, lojistik ve finans gibi tüm organizasyonel departmanlarının planlarını birbiri ile entegre eden bir yaklaşımdır. Bu bağlamda kurumların departmanlar arası koordinasyon, iletişim ve senkronizasyon kabiliyetlerini artırarak pazar dinamiklerine daha hızlı ve etkin şekilde cevap vermesini sağlar.

 

Tedarik Zinciri Yönetiminde Mükemmellik yolunda kritik planlama süreçleri arasında yer alan S&OP, orta vadeli kurumsal kararların alındığı departmanlar arası planlama platformudur.

S&OP'nin temel özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

 –  Rekabetçiliği artırmaya yönelik, her ay tekrar edilen bir planlama sürecidir.
 –  12-24 aylık, kayan planlama ufkunda (rolling horizon), orta vadeli planlama yapılır.
 –  Kurumun tüm departmanlarını kapsar ve departmanlar arası iletişimi kurumsallaştırır.
 –  Sistematik hazırlıklar, planlama faaliyetleri ve karar alma toplantılarından oluşur.
 –  Kurumsal performansın sürekli şekilde izlenmesine ve iyileştirmeye olanak sağlar.

 

Kurum içinde duvarları yıkmak için, Satış ve Operasyon Planlama süreci

öncelikli olarak yapılandırılmalıdır.


 

 

 

S&OP ile Kurumun Rekabetçiliği Nasıl Artırılır?

 

Ekonomik koşullar, rekabetçilerin hamleleri, müşterilerin istek ve beklentileri, satış ve pazarlama aktiviteleri, yeni ürünlerin pazara sürülmesi, satın alma, üretim ve lojistik kaynaklı dinamikler, vb. birçok etken kurumun talep-tedarik dengesini kurmasını zorlaştırmaktadır.


S&OP, pazar dinamiklerini tespit etme, talepleri minimum maliyetle karşılayacak
aksiyonları alma ve böylelikle de rekabetçiliği artırma sürecidir...


S&OP’nin sağladığı temel rekabet avantajları şu şekilde sıralanabilir:

–  Pazardaki ve müşterilerdeki değişimleri, rakipleri, fırsatları ve tehditleri fark etme kabiliyetlerini geliştirme
–  Talepleri minimum maliyetle karşılayacak planlamayı disiplinli şekilde yapabilme
–  Sürekli iyileştirme için belli kurumsal performans ölçülerini sistematik şekilde takip etme

 

 

S&OP Süreci Nasıl İşler?

 

S&OP, her ay tekrar edilen sistematik planlama döngüsüdür. Kurumdan kuruma uygulamada farklılıklar olsa da genel hatlarıyla aşağıdaki aşamalar takip edilir.

1. Aşama: Ürün Planlama
2. Aşama: Talep Planlama (Satış Planlama)
3. Aşama: Tedarik Planlama (Operasyon Planlama)
4. Aşama: Finansal Planlama ve Mutabakat
5. Aşama: Yönetim Gözden Geçirmesi


Her bir aşamada farklı fonksiyonel departmanların görevleri ve sorumlulukları vardır. Hiçbir departman sürecin dışında bırakılmayacaktır.

Aylık S&OP döngüsü aşağıdaki görselde özetlenmiştir.

 

 

Her bir aşamadaki temel faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Planlama kapsamında neler yapılır?

Ürün ömür döngüleri yönetimi, ürün portföy yönetimi, ürün geliştirme ve lansman projelerinin planlaması, ar-ge ve iyileştirme projelerinin planlaması ile projelerin kurumsal planlara entegrasyonu bu aşama ile sağlanır.

Talep Planlama (Satış Planlama) kapsamında neler yapılır?
Satış tahminlerinin üretilmesi, fiyatlandırma öngörülerinin oluşturulması ile satış ve tahmin performans göstergeleri takibi bu aşamada sağlanır.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi Talep Planlama Nedir? adlı yazıda ele alınmıştır.

Tedarik Planlama (Operasyon Planlama) kapsamında ne yapılır?
Kritik satın alma, üretim, depo ve lojistik kaynakları kapasite ihtiyaçlarının belirlenmesi ile talebi karşılayacak planların oluşturulması bu aşama ile sağlanır. Alternatif operasyon planları değerlendirilerek stok (veya birikmiş sipariş) projeksiyonları hazırlanır. Tüm operasyonlara ilişkin performans göstergeleri takibi yapılır.

Finansal Planlama ve Mutabakat kapsamında neler yapılır?
Finansal projeksiyonlar ve riskler, alternatif senaryolar doğrultusunda değerlendirilir. Bütçeden muhtemel sapmalar analiz edilir. Açıkta kalan konular ile üst yönetime sunulacak öneriler bu aşamada belirlenir.

Yönetim Gözden Geçirmesi kapsamında neler yapılır?
Tüm departman planları değerlendirilir, alınan kararlar gözden geçirilir ve onaylanır. Kurumun Satış ve Operasyon Planı belirlenmiş olur. Stratejik hedefler, finansal hedefler ve genel kurumsal performans bu aşamada değerlendirilir.

Öngördüğü faaliyetlerin ve alınan kararların kurumsal performansa ve rekabetçiliğe etkileri düşünüldüğünde,

 

Satış ve Operasyon Planlama, Üst Yönetim'in şirketi yönetme biçimi
olarak seçebileceği bir süreçtir.

 

 

S&OP Yepyeni Bir Süreç Midir?
 

Üst Yönetim’in stratejik kararları doğrultusunda belirleyeceği atılım planlarının ve koyduğu hedeflerin kurum genelindeki tüm fonksiyonlara yayılımı S&OP süreci ile etkin şekilde sağlanabilmektedir.

S&OP'de bahsedilen çalışmaların bir kısmı çoğu kurumda hali hazırda yapılmaktadır.

 

Ancak mevcut kurumsal planlama çalışmaları S&OP döngüsünde
öngörülen kapsamda ve entegrasyonda olmayabilir...

 

 

Her Kurumun S&OP Süreci Aynı Mıdır?

 

Satış ve Operasyon Planlama'nın kurum içinde hangi sistematikler doğrultusunda uygulanması gerektiği, kurumun üretim stratejileri, ürün özellikleri, üretim ortamının fiziksel yapısı, tedarik zinciri ilişkileri, müşteri talebinin yapısı, özetle pazarda kurumun rekabetçiliğine etki eden tüm unsurlara bağlı olarak farklılık gösterecektir.

S&OP aşamaları, süreç akışı, karar alma mekanizmaları ve yardımcı araçlar kurumdan kuruma değişiklik gösterecektir. Sürecin kurum özelinde nasıl kurgulanması ve işletilmesi gerektiği sürecin kavramsal tasarımında ele alınmalıdır.

 

S&OP süreçlerini yapılandırma ve ilgili araçları geliştirme konusunda sunmakta olduğumuz danışmanlık hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

 

NIVEA Beiersdorf
S&OP Projesi, 2019

 

SİKA Türkiye
S&OP Projesi, 2018

 

ÇİLEK Mobilya
S&OP Projesi, 2017

 

 

 

ÖNEMLİ NOT: Bu yazı kurumsal tedarik zinciri yönetimi çalışmaları üzerine genel bir bilgilendirme sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Sözü edilenlerin tüm kurumlar için aynı oranda geçerli olacağı düşünülmemelidir.

 

Dr. İlker Güçlü, Optimum Planlama

 

 

 

Satış ve Operasyon Planlama odaklı Optimum Planlama hizmetleri nelerdir?

 

Optimum Planlama, S&OP süreçleri ile doğrudan alakalı ve planlamanın farklı düzeylerinin işlendiği aşağıdaki eğitim programlarını sunmaktadır.

 

Optimum Planlama, S&OP süreçlerinin kurum bünyesinde yapılandırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik S&OP Süreç Danışmanlığı Projeleri de yürütmektedir.

 

 

Orta ve uzun vadede öngörülen müşteri talebi ile kurumun bunu karşılamaya yönelik sağlayabileceği tedariği dengelerken stratejilere ve karlılığa odaklanan Satış ve Operasyon Planlama (S&OP) sürecinin tüm boyutlarıyla paylaşıldığı eğitim programıdır. S&OP, bu kapsamda kurumsal departmanların planlarını birbiri ile entegre ederken ürün grupları düzeyinde oluşturulan malzeme, üretim ve dağıtım planlarının darboğaz kaynak kapasitelerine uygunluğu denetlenir.

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 


 

 

Optimum Planlama'nın Diğer Programları

 

Optimum Planlama, kurumların planlama kabiliyetlerini iyileştirerek kurumsal performansı artırmaya odaklı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Eğitim hizmetleri kapsamında sunulan diğer ana modüller şu şekildedir:

 

       

 

 

« BAŞA DÖN

Planlama nedir?

Talep Planlama ve Tahminleme nedir?

Satış ve Operasyon Planlama nedir?

Üretim Planlama nedir?

Malzeme Planlama nedir?

Detay Çizelgeleme nedir?

Stok Optimizasyonu nedir?

Depo ve Lojistik Planlama nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

İşgücü Planlama nedir?

Optimizasyon nedir?

 

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Üretim Planlama nedir ? Talep Planlama nedir ? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Satış ve Operasyon Planlama ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Depo ve Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitimler ve Modüller

Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Rekabet Stratejileri ve Organizasyon Talep Planlama ve Satış Tahminleme Satış ve Operasyon Planlama Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Optimizasyon Teknikleri Sürekli İyileştirme: Kalite Yön., Yalın Üretim İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım Operasyon Planlama

Danışmanlık

 

Referanslar

Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2021, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir, Üretim Planlama Nedir, Talep Planlama Nedir, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir, Detay Çizelgeleme Nedir, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi Nedir, Optimizasyon Nedir, İşgücü Planlama Nedir, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Workshop, Seminer, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC, Rekabet Stratejileri ve Organizasyon