Hakkımızda     |     EN

Bize Ulaşın   (0216) 322 41 70

 

Endüstriyel Gelişim Makaleleri 

 Dr. İlker Güçlü. Yayın Tarihi: 21 Aralık 2017

İşgücü Planlama Nedir?

Kurumun faaliyetleri gereği ihtiyaç duyduğu işgücünün miktarını ve kalifikasyon düzeyini aldığı işler ve geleceğe dönük beklentileri doğrultusunda zamana bağlı olarak organize etmesi İşgücü Planlama olarak tanımlanabilir.

Özellikle emek-yoğun ortamlarda işgücü planlama, diğer kaynakların planlamasından daha kritik öneme sahiptir.


 

Hizmet (Operasyon, Servis) Planlama nedir?

Hizmet sağlayıcıların talebi oluştuğu anda etkin ve verimli şekilde karşılayabilmeleri esastır.

Yasal zorunlulukların ve müşterilerin hizmete ilişkin tercihlerinin ön plana çıktığı durumlarda işgücünün ve gerekli malzemelerin hazır bulundurulması ve yapılacak işlere atanması kritik öneme sahiptir.

Hizmet sağlayıcıların yapacağı planlama, kurumun kaynaklarını mümkün olan en etkin ve verimli şekilde kullanarak müşterilerin taleplerini karşılamaya odaklanır.

Hizmetin sunumunda kullanılan personel, araç, ekipman, teçhizat, sarf malzemeler, vb. her türlü kaynağın doğru yerde, doğru zamanda ve doğru miktarlarda hazır edilmesi hizmette operasyon planlamanın esasını teşkil etmektedir. Bu yüzden işgücü planları ile ekipman ve malzeme planları senkronize şekilde oluşturulmalıdır.

Öte yandan planlama kararlarını verirken kaynak kapasitelerinin kısıtlı oluşu ve değişken maliyetler, planlamayı zorlaştırır.

 

İşgücü Planlama her kurum için aynı zorlukta mıdır?

Hizmet sunumunda işgücü planlamanın kurum içinde hangi düzeylerde ve hangi detaylarda uygulanması gerektiği; kurumun stratejileri, sunduğu hizmetler, hizmetin sunulduğu ortamlar ve lokasyonlar, tedarik zinciri ilişkileri, müşteri talebinin yapısı, özetle pazarda rekabetçiliğe etki eden tüm unsurlara bağlı olarak farklılık gösterecektir.

Özellikle personel çalıştırmada uyulması gereken yasal zorunluluklar da hizmet planlamada karar verirken önemli kısıtlamalara sebep olmaktadır.

Hizmet planlamada karşılaşılan bir diğer önemli zorluk da müşterilerin ve personelin tercihlerinden kaynaklanır. Alacakları hizmetlere dair müşterilerin spesifik olarak belirttiği koşullar ile çalıştırılan personelin bireysel istekleri (izinler, tercihler, vb.) çoğu zaman planlamayı zorlaştıran unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

İşgücü Planlama'nın kritik olduğu sektörler hangileridir?

İşgücü planlamanın kritik derecede önem arz ettiği sektörlerin ve kuruluşların bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 

Lojistik ve Dağıtım Sistemleri

Çağrı Merkezleri

Bilgi Teknolojileri (IT) Hizmetleri

Kurulum ve Tamir Hizmetleri (Kablo TV, Uydu, Telefon, İnternet, vb.)

Temizlik, Bakım ve Onarım Hizmetleri

Ulaşım sistemleri (Havayolları, Demiryolları, Metro, Otobüs, vb.)

Sağlık Sistemleri (Hastaneler, Bakım Evleri, Evde Bakım)

Koruma ve Acil Hizmetler (Polis, İtfaiye, Ambulans, Güvenlik, vb.)

Kamu ve Altyapı Hizmetleri (Belediyeler, Doğal Gaz, Elektrik, vb.)

Finansal Hizmetler

Ağırlama, Turizm & Eğlence (Oteller, Restoranlar, vb.)

Perakendecilik

Üretim Tesisleri

 

 

İşgücü Planlama'da yenilikçi yaklaşımlar nelerdir?

Bilgi teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler sayesinde üretim planlamada yenilikçi sistematikler uygulanması gün geçtikçe yaygınlık kazanmaktadır.

Bu yenilikçi yaklaşımları Yöneylem Araştırmaları (Operations Research) kapsamında geliştirilen çeşitli optimizasyon tekniklerini kullanmaktadır. Bu teknikler sayesinde müşteri memnuniyetini sağlayacak, kurum kaynaklarının verimliliğini artıracak ve tüm bunları başarırken maliyet minimizasyonu sağlayan sistematikler oluşturulabilmektedir.

Ayrıca genellikle çok sayıda faktörün varlığında, manüel olarak, deneme-yanılma yoluyla ve uzun sürelerde hazırlanan üretim planlarının uygulanan yenilikçi sistematikler sayesinde çok kısa sürelerde ve etkin şekilde oluşturulması sağlanabilmektedir.

Kurumların öncelikli olarak yapmaları gereken üretim planlama ile ilgili uygulayabileceği alternatif teknik ve yaklaşımları öğrenmesi, kendi ihtiyaçlarını belirlemesi ve planlama süreçlerini nasıl yapılandırması gerektiğini tespit etmesidir.

 


 

Çok sayıda faktörün göz önünde bulundurulması gereken işgücü planlama ve çizelgeleme gibi süreçlerde manüel biçimde deneme-yanılma ile çok uzun ve zahmetli yöntemler ile hazırlanabilen operasyon işgücü planları uygulanan yenilikçi sistematikler sayesinde çok daha kısa sürelerde daha etkin ve güvenilir şekilde oluşturulabilmektedir.

Kurumların öncelikli olarak yapmaları gereken, mevcut işgücü planlama ve çizelgeleme süreçlerinin eksiklerini ve ihtiyaçlarını belirlemek, sonrasında da süreçlerini nasıl yapılandırması gerektiğini kurgulamaktır.

Optimum Planlama, işgücü planlama ve çizelgeleme süreçlerinde mükemmellik odaklı eğitimler ile danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Dr. İlker Güçlü   |   Kurucu, Optimum Planlama   |  Özgeçmiş için tıklayınız.

İlk yayınlanma: 5 Şubat 2018, revizyonlar ve içerik zenginleştirme: 22 Ocak 2021

Bu yazı, genel bilgi amaçlıdır. Sözü edilenler her kurum için geçerli olmayabilir. 

Eğitim ve öğrenme yaklaşımımızı inceleyip Eğitim Seçim Matrisi'mizi görüntülemek için tıklayınız.

Açık eğitim, kuruma özel eğitim veya danışmanlık hizmeti talepleriniz için bizimle iletişime geçiniz.

 

 

 

BAŞA DÖN

 

 

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Satış ve Operasyon Planlama ? Talep Planlama nedir ? Üretim Planlama nedir ? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitim Programları

Satış ve Operasyon Planlama Talep Planlama ve Satış Tahminleme Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi Rekabet Stratejileri ve Organizasyon Süreç Analizi ve Tasarımı Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Optimizasyon Teknikleri Sürekli İyileştirme: Kalite Yön., Yalın Üretim İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım Operasyon Planlama

Danışmanlık

 

Referanslar

Kurumsal Eğitim Serileri Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2023, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, TZY, Supply Chain Management, SCM, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir?, Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?, Üretim Planlama Nedir?, Talep Planlama Nedir?, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir?, Detay Çizelgeleme Nedir?, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi ve Optimizasyonu Nedir, Optimizasyon Nedir?, İşgücü Planlama Nedir?, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Production Planning and Inventory Control, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Demand Planning and Sales Forecasting, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Detailed Scheduling, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, Entegre İş Planlama, IBP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Açık Eğitim,, In-House Training, Public Training, Seminar, Workshop,, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC, Rekabet Stratejileri ve Organizasyon, Rekabet ve Dijitalleşme Odaklı Süreç Analizi ve Tasarımı