Hakkımızda     |      EN

Bize Ulaşın:   (0216) 3224170

 

Planlama nedir?

Talep Planlama ve Tahminleme nedir?

Satış ve Operasyon Planlama nedir?

Üretim Planlama nedir?

Malzeme Planlama nedir?

Detay Çizelgeleme nedir?

Stok Optimizasyonu nedir?

Depo ve Lojistik Planlama nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

İşgücü Planlama nedir?

Optimizasyon nedir?

 

 

 

 

Demand Planning
& Sales Forecasting

Sales and Operations
Planning (S&OP)

Capacity & Materials
Planning

Master Production
Scheduling (MPS)

Rough-Cut Capacity
Planning (RCCP)

Material Requirements
Planning (MRP)

Capacity Requirements
Planning (CRP)

Advanced Production
Scheduling (APS)

Detailed Scheduling

Mathematical
Programming (MP)

Workforce Planning
& Scheduling (WPS)

Logistics & Distribution Planning

 

 

 

 

İşgücü Planlama Nedir?

Son Güncelleme
21 Aralık 2017

 

 

Kurumun faaliyetleri gereği ihtiyaç duyduğu işgücünün miktarını ve kalifikasyon düzeyini aldığı işler ve geleceğe dönük beklentileri doğrultusunda zamana bağlı olarak organize etmesi İşgücü Planlama olarak tanımlanabilir. Özellikle emek-yoğun ortamlarda işgücü planlama, diğer kaynakların planlamasından daha kritik öneme sahiptir.

 

 

Hizmet (Operasyon, Servis) Planlama nedir?

 

Hizmet sağlayıcıların talebi oluştuğu anda etkin ve verimli şekilde karşılayabilmeleri esastır. Yasal zorunlulukların ve müşterilerin hizmete ilişkin tercihlerinin ön plana çıktığı durumlarda işgücünün ve gerekli malzemelerin hazır bulundurulması ve yapılacak işlere atanması kritik öneme sahiptir

 

Hizmet sağlayıcıların yapacağı planlama, kurumun kaynaklarını mümkün olan en etkin ve verimli şekilde kullanarak müşterilerin taleplerini karşılamaya odaklanır. Hizmetin sunumunda kullanılan personel, araç, ekipman, teçhizat, sarf malzemeler, vb. her türlü kaynağın doğru yerde, doğru zamanda ve doğru miktarlarda hazır edilmesi hizmette operasyon planlamanın esasını teşkil etmektedir. Bu yüzden işgücü planları ile ekipman ve malzeme planları senkronize şekilde oluşturulmalıdır.

 

Öte yandan planlama kararlarını verirken kaynak kapasitelerinin kısıtlı oluşu ve değişken maliyetler, planlamayı zorlaştırır.

 

 

İşgücü Planlama her kurum için aynı zorlukta mıdır?

 

Hizmet sunumunda işgücü planlamanın kurum içinde hangi düzeylerde ve hangi detaylarda uygulanması gerektiği; kurumun stratejileri, sunduğu hizmetler, hizmetin sunulduğu ortamlar ve lokasyonlar, tedarik zinciri ilişkileri, müşteri talebinin yapısı, özetle pazarda rekabetçiliğe etki eden tüm unsurlara bağlı olarak farklılık gösterecektir.

 

Özellikle personel çalıştırmada uyulması gereken yasal zorunluluklar da hizmet planlamada karar verirken önemli kısıtlamalara sebep olmaktadır.


Hizmet planlamada karşılaşılan bir diğer önemli zorluk da müşterilerin ve personelin tercihlerinden kaynaklanır. Alacakları hizmetlere dair müşterilerin spesifik olarak belirttiği koşullar ile çalıştırılan personelin bireysel istekleri (izinler, tercihler, vb.) çoğu zaman planlamayı zorlaştıran unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

 

İşgücü Planlama'nın kritik olduğu sektörler hangileridir?


İşgücü planlamanın kritik derecede önem arz ettiği sektörlerin ve kuruluşların bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 

Lojistik ve Dağıtım Sistemleri

Çağrı Merkezleri

Bilgi Teknolojileri (IT) Hizmetleri

Kurulum ve Tamir Hizmetleri (Kablo TV, Uydu, Telefon, İnternet, vb.)

Temizlik, Bakım ve Onarım Hizmetleri

Ulaşım sistemleri (Havayolları, Demiryolları, Metro, Otobüs, vb.)

Sağlık Sistemleri (Hastaneler, Bakım Evleri, Evde Bakım)

Koruma ve Acil Hizmetler (Polis, İtfaiye, Ambulans, Güvenlik, vb.)

Kamu ve Altyapı Hizmetleri (Belediyeler, Doğal Gaz, Elektrik, vb.)

Finansal Hizmetler

Ağırlama, Turizm & Eğlence (Oteller, Restoranlar, vb.)

Perakendecilik

Üretim Tesisleri

 

 

İşgücü Planlama'da Yenilikçi Yaklaşımlar Nelerdir?

 

Bilgi teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler sayesinde üretim planlamada yenilikçi sistematikler uygulanması gün geçtikçe yaygınlık kazanmaktadır. Bu yenilikçi yaklaşımları Yöneylem Araştırmaları (Operations Research) kapsamında geliştirilen çeşitli optimizasyon tekniklerini kullanmaktadır. Bu teknikler sayesinde müşteri memnuniyetini sağlayacak, kurum kaynaklarının verimliliğini artıracak ve tüm bunları başarırken maliyet minimizasyonu sağlayan sistematikler oluşturulabilmektedir.

 

Ayrıca genellikle çok sayıda faktörün varlığında, manüel olarak, deneme-yanılma yoluyla ve uzun sürelerde hazırlanan üretim planlarının uygulanan yenilikçi sistematikler sayesinde çok kısa sürelerde ve etkin şekilde oluşturulması sağlanabilmektedir.

 

Kurumların öncelikli olarak yapmaları gereken üretim planlama ile ilgili uygulayabileceği alternatif teknik ve yaklaşımları öğrenmesi, kendi ihtiyaçlarını belirlemesi ve planlama süreçlerini nasıl yapılandırması gerektiğini tespit etmesidir.

 

 

 

ÖNEMLİ NOT:  Bu yazı, bilgi amaçlıdır. Sözü edilenler her kurum için geçerli olmayabilir.

- Dr. İlker Güçlü, Optimum Planlama

 

 

 

İşgücü Planlama odaklı Optimum Planlama programları nelerdir?

 

Optimum Planlama, hizmet planlama süreçleri ile doğrudan alakalı ve planlamanın farklı düzeylerinin işlendiği aşağıdaki eğitim programlarını sunmaktadır.

 

 

Kurumların personel ihtiyaçlarını karşılayacak, işgücü maliyetlerini minimize edecek ve çalışan memnuniyetini yükseltecek; yükümlülüklere ve yasal düzenlemelere uyacak şekilde işgücü planları ve çizelgeleri oluşturmaya yönelik unsurların teknik bakış açısıyla incelendiği programdır.

İşgücü ile ilgili kararların en doğru şekilde verilmesine yönelik matematiksel tekniklerin ve uygulama becerisinin eş zamanlı olarak kazandırılması hedeflenmektedir.

 

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 

 


 

Orta ve uzun vadede öngörülen müşteri talebi ile kurumun bunu karşılamaya yönelik sağlayabileceği tedariği dengelerken stratejilere ve karlılığa odaklanan Satış ve Operasyon Planlama (S&OP) sürecinin tüm boyutlarıyla paylaşıldığı programdır.

S&OP, bu kapsamda kurumsal departmanların planlarını birbiri ile entegre ederken ürün grupları düzeyinde oluşturulan malzeme, üretim ve dağıtım planlarının darboğaz kaynak kapasitelerine uygunluğu denetler.

 

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 

 


 

 

İşgücünde Detay Çizelgeleme odaklı Optimum Planlama programları hangileridir?

 

Optimum Planlama, İşgücünde Detay Çizelgeleme süreçleri ile doğrudan alakalı ve planlamanın farklı düzeylerinin işlendiği aşağıdaki eğitim programlarını sunmaktadır.

 

Üretim tesisi içerisinde iş akışlarının operasyonel düzeyde optimizasyonununa yönelik yürütülen detay çizelgelemenin tüm boyutlarıyla anlatıldığı programdır.

Üretim ortamında söz konusu olan iş emirleri, makineler ve benzeri kaynakların kapasiteleri ve özellikleri, operasyonlar ve işlem süreleri, setuplar, hammadde tedarik zamanlamaları, parti büyüklükleri, üretim ve taşıma kısıtları, vb. çok sayıda faktör detay çizelgelerin oluşturulmasında göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 


 

Üretim yapan kurumlar bünyesindeki tüm fonksiyonel planlama süreçlerini, birbirileri ile ilişkilerini, her bir süreçteki alternatif yaklaşım ve teknikleri tüm boyutlarıyla kapsayan eğitim programıdır.

Planlamanın temel mantığını ve kurumsal planlamanın "büyük resim"ini anlatan eğitimdir.

Klasik planlama teknikleri ile yenilikçi optimizasyon yaklaşımlarının karşılaştırmalı olarak ve uygulamalar eşliğinde ele alınır.

 

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 


 

 

Optimum Planlama'nın Diğer Programları

 

Optimum Planlama, kurumların planlama kabiliyetlerini iyileştirerek kurumsal performansı artırmaya odaklı eğitim programları ile danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Eğitim programları kapsamında sunulan diğer ana modüller şu şekildedir:

 

 

 

« BAŞA DÖN

 

Planlama nedir?

Talep Planlama ve Tahminleme nedir?

Satış ve Operasyon Planlama nedir?

Üretim Planlama nedir?

Malzeme Planlama nedir?

Detay Çizelgeleme nedir?

Stok Optimizasyonu nedir?

Depo ve Lojistik Planlama nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

İşgücü Planlama nedir?

Optimizasyon nedir?

 

 

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Üretim Planlama nedir ? Talep Planlama nedir ? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Satış ve Operasyon Planlama ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Depo ve Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitimler ve Modüller

Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Rekabet Stratejileri ve Organizasyon Talep Planlama ve Satış Tahminleme Satış ve Operasyon Planlama Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Optimizasyon Teknikleri Sürekli İyileştirme: Kalite Yön., Yalın Üretim İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım

Danışmanlık

 

Referanslar

Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2021, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir, Üretim Planlama Nedir, Talep Planlama Nedir, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir, Detay Çizelgeleme Nedir, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi Nedir, Optimizasyon Nedir, İşgücü Planlama Nedir, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Workshop, Seminer, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC, Rekabet Stratejileri ve Organizasyon