Hakkımızda     |     EN

Bize Ulaşın   (0216) 322 41 70

 

Endüstriyel Gelişim Makaleleri 

 Dr. İlker Güçlü. Yayın Tarihi: 1 Kasım 2018

Detay Çizelgeleme Nedir?

Detay Çizelgeleme (Detailed Scheduling), üretim sistemlerinde işlenecek iş emirlerinin veya siparişlerin, hangi kaynaklar tarafından ve hangi zaman aralığında yapılacağının belirlenmesidir.

Sevkiyat, üretim ve malzeme temin planları doğrultusunda üretim ortamında işlerin ve operasyonların hangi sırada yapılması gerektiğinin belirlendiği aşamadır.

Tedarik Zinciri Yönetimi kapsamında operasyonlara başlamadan önce hazırlanan en son ve en detaylı planlar Detay Çizelgeleme ile oluşturulur.

 

Detay Çizelgeleme, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) kapsamında

İleri Üretim Çizelgeleme (Advanced Production Scheduling, APS)

olarak da adlandırılmaktadır.

 


 

Detay Çizelgeleme'de hangi faktörlere dikkat edilmelidir?

Üretim ortamında Detay Çizelgeleme sırasında dikkat edilmesi gereken çok sayıda faktör vardır.

Bu faktörlere bazı örnekler şu şekildedir:

 ●  Yapılması gereken işler (iş emirleri veya siparişler)

 ●  İşler için gerekli kaynaklar ve kapasite ihtiyaçları (işlem süreleri)

 ●  İşlerin teslimat tarihleri (terminleri) veya gerçekleştirilmesi gereken zaman aralıkları

 ●  İşi işlemede kullanılacak kaynaklar ve kapasiteleri (makine, personel, araç, ekipman, vb.)

 ●  Kaynakların set-up türleri ve ihtiyaçları

 ●  İşlerin rotaları, öncül-ardıl ilişkileri, rotaları, vb.

Tüm bu unsurlar, kurumun Detay Çizelgeleme süreçlerinin tasarımını ve işleyişini etkiler.

 

Detay Çizelgeleme'nin amaçları nelerdir?

Detay Çizelgeleme sonucunda üretim ortamında yapılacak tüm işlerin kaynaklar üzerinde başlama ve tamamlanma zamanlamalarını gösteren bir üretim çizelgesi oluşturulur.

Üretim çizelgesi hazırlamak için gerekli unsurların sayısı ve karmaşıklığı düşünüldüğünde, mevcut hammaddeler, termin kısıtları, kapasite darboğazları, setup ihtiyaçları, vb. her türlü kısıtlama doğrultusunda uygulanabilir bir çizelgeyi oluşturabilmek dahi 'başarı' olarak değerlendirilebilir.

Uygulanabilir çizelgelerin oluşturulmasının ötesinde, kaynak kullanım oranlarını ve üretim miktarlarını artıracak; atölye içi stokları, gecikmeleri, setup kayıplarını, fazla mesaileri ve dolayısıyla maliyetleri düşürecek, biçimde en iyi (optimum) çizelgeleri oluşturmak kurumsal detay çizelgeleme süreçlerinin nihai hedefidir.

Detay Çizelgeleme sürecinin performansını takip ederken bu doğrultuda belli başlı anahtar performans göstergesini (KPI) izlemek akıllıca olacaktır.

 

Detay Çizelgeleme'de ne gibi KPI'lar izlenebilir?

Detay Çizelgeleme'de izlenebilecek belli başlı anahtar performans göstergelerine bazı örnekler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 ●  İş emirleri ve siparişlerin ortalama hazır etme ve bekleme süreleri

 ●  Atölye için ortalama stok düzeyleri

 ●  Zamanında ve eksiksiz teslimat oranları (OTIF, OTD) ve hizmet düzeyleri (service levels)

 ●  Hatlar, makineler, işçiler, kalıplar, vb. kaynaklar için kapasite kullanım oranları (utilization levels)

 ●  Üretimde, satın almada ve sevkiyatta hızlandırma maliyetleri (expediting costs)

 

Detay Çizelgeleme'de yenilikçi yaklaşımlar nelerdir?

Klasik Detay Çizelgeleme uygulamaları, kaynaklara iş yüklerine göre iş atamalarının yapılması, kaynaklardaki iş yükünün takibi ve basit sıralama kurallarının tanımlanmasından ibarettir.

Bu kapsamda akla ilk gelebilecek sıralama kuralları şu şekildedir:

 ●  En yakın terminli işten başlama

 ●  En uzun sürecek işten başlama

 ●  En çabuk bitecek işten başlama

 ●  İlk gelen işten başlama (FIFO), vb.

 

Üretimde 'operatör inisiyatifi' ile verilen sıralama kararları,

genel performans açısından en doğru kararlar olmayabilir...

 

Yenilikçi yaklaşımlar kapsamında, basit sıralama kurallarının veya operatörün kişisel tercihlerinin ötesinde mevcut üretim ortamının kritik öneme sahip operasyonel kısıtlamaları, kaynak darboğazları, müşteri öncelikleri, sözleşme şartları ile çok çeşitli amaçları bütünsel olarak göz önünde bulunduran İleri Çizelgeleme Algoritmaları geliştirilebilir.

Üretim tesisilerinin, ürün tiplerinin, pazar dinamiklerinin ve müşteri beklentilerinin farklılıkları düşünüldüğünde her kurumun üretim çizelgeleme yaklaşımı ve çizelgeleme algoritmaları birbirinden farklılıklar gösterecektir.

 

Çizelgeleme algoritmaları kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda

ısmarlama (customized) biçimde geliştirilmesi gerektirebilir...


Süreci etkileyen, kısıtlayan pek çok faktörün varlığında, manüel olarak deneme-yanılma yoluyla ve uzun sürelerde hazırlanabilen çizelgeler, bu şekilde geliştirilip kurgulanan algoritmalar sayesinde anlık olarak oluşturulabilmekte veya güncellenebilmektedir.


 

Detay Çizelgeleme'de Gantt Şemaları Kullanımı

Üretim veya malzeme planları tablolar kullanılarak kolaylıkla oluşturulup takip edilebilirken Detay Çizelgeleri takip etmek için en kullanışlı araçlar Gantt Şemaları'dır.

Gantt şemaları çizelgelerin geliştirilmesinde, incelenmesinde ve takibinde önemli ölçüde kolaylıklar sağlamasından dolayı yenilikçi sistematiklerin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Örneğin,

Bir kaynağın işleri hangi sıra ile yapacağı Detay Çizelgeleme sürecinin vereceği bir karardır.

Bu sıralama kararı doğrultusunda oluşturulan gantt şemaları, kaynakların malzemeleri işleme sırasını ve gerekiyorsa setup ihtiyaç zamanlamasını gösterebilir.

Bu görünüm 'Kaynak Odaklı' olarak adlandırılır.

 

Belli bir işin üretim ortamı içerisinde işlemeye tabi tutulacağı kaynaklar ve dolayısıyla izleyeceği rotası da gantt şemaları ile incelenebilir.

Bu görünüm 'İş Emri' veya 'Sipariş Odaklı' olarak adlandırılır.

 


 

Detay Çizelgeleme, kurumsal kaynak planlamanın neresindedir?

Kurumsal kaynak planlama (Enterprise Resource Planning, ERP) kurumların ana iş süreçlerinin birbiri ile entegre ve koordine olacak biçimde yönetimi olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda ana iş süreçleri satış, üretim, tedarik zinciri, satın alma, finans, İK, vb. olarak özetlenebilir.

Detay Çizelgeleme'yi tedarik zinciri yönetimi kapsamında üretim planlamanın bünyesinde değerlendirmek doğru olacaktır.

Tedarik zinciri yönetimi, üretim planlama ve ve dolayısıyla Detay Çizelgeleme'de mükemmellik hedefleyen kurumların belli başlı fonksiyonel planlama süreçlerine ihtiyacı vardır. Bu süreçler ana hatları ile aşağıda özetlenmiştir.

Optimum Planlama 'İş Süreçleri Eğitim ve Öğrenme Modeli'

Bu fonksiyonlar ile ilgili detaylı bilgi için, Makale: 'Tedarik Zinciri Yönetiminde Mükemmellik nedir?'

 


 

Çok sayıda faktörün göz önünde bulundurulması gereken üretim planlama ve detay çizelgeleme gibi süreçlerde manüel biçimde deneme-yanılma ile çok uzun ve zahmetli yöntemler ile hazırlanabilen üretim planları uygulanan yenilikçi sistematikler sayesinde çok daha kısa sürelerde daha etkin ve güvenilir şekilde oluşturulabilmektedir.

Kurumların öncelikli olarak yapmaları gereken, mevcut üretim planlama ve detay çizelgeleme süreçlerinin eksiklerini ve ihtiyaçlarını belirlemek, sonrasında da süreçlerini nasıl yapılandırması gerektiğini kurgulamaktır.

Optimum Planlama, üretim planlama ve detay çizelgeleme süreçlerinde mükemmellik odaklı eğitimler ile danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Dr. İlker Güçlü   |   Kurucu, Optimum Planlama   |  Özgeçmiş için tıklayınız.

İlk yayınlanma: 1 Kasım 2018

Bu yazı, genel bilgi amaçlıdır. Sözü edilenler her kurum için geçerli olmayabilir. 

'Detay Çizelgeleme' iş süreçlerine odaklı

Optimum Planlama eğitimleri nelerdir?

Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme

eğitim programı (V4.0TR)

Teslimat performansı, kaynak kapasiteleri, verimlilik, stoklar ve maliyetler arasındaki dengeleri hızlı ve etkin biçimde oluşturacak üretim planlama sistematiklerinin kurulmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Süreç yapılanması, bilgi akışları, planlama ve optimizasyon teknikleri karşılaştırmalı ve uygulamalı biçimde ele alınacaktır.

Bugüne kadar 300+ kurumdan gelen 1000+ yönetici ve çalışanın katılımıyla 100+ defa sunulan en popüler içerikli modüllerin toplandığı eğitimimizdir.

Sunumlar ve katılımcılara basılı halde dağıtılacak tüm eğitim materyali Türkçe'dir.

Detaylar için tıklayınız.

Eğitim İçeriği


1. Gün:

Üretim Planlama

ve Sipariş Yönetimi

2. Gün:

Malzeme ve Kapasite

Planlama

Rekabet ve Karlılık Odaklı Planlama

Uzun ve Orta Vadede Üretim Planlama

Talep, Sipariş ve Üretim Planlama, MPS

Sipariş Yığılması ve Aşırı Yüklü Planlar

Üretim Planı Nasıl Güncellenir?

Üretim Planı Ne Zaman GüncellenMEZ?

Uygulama Çalışmaları

 

Söz Verilebilir Stok/Kapasite, ATP/CTP

Akış/Atölye Tipi, Stoğa/Siparişe Üretim

Kapasite Darboğazları Yönetimi –RCCP

Malzeme Planlama: MRP mi, Kanban mı?

Üretim Planlamada Performans Takibi

Üretim Planlama Nasıl Optimize Edilir?

Uygulama Çalışmaları

 

Malzeme İhtiyaç Planlama Mantığı, MRP

Ürün Ağacı, MRP Patlatma, Zaman Ayarı

Siparişe Üretimde Malzeme Planlama

Yarı-Ek Mamuller, Geri Kazanım

Satın Alma Miktarları Yönetimi

Kapasite İhtiyaçlarını Planlama, CRP

Uygulama Çalışmaları

 

Üretim Tipine Göre Kapasite Planlama

Kısıtlar Teorisi, TOC, Darboğaz Planlama

Yalın Üretim, Kayıplar, Hat Dengeleme

Yazılım Teknolojileri Seçimi: ERP, APS

Malzeme Planlamada Performans Takibi

Malzeme Planlama Nasıl Optimize Edilir?

Uygulama Çalışmaları

 

3. Gün:

İş Akışlarını

Detay Çizelgeleme

4. Gün:

İleri Algoritmalar

ile Detay Çizelgeleme

Üretimin Takibi ve Kontrolü

Çevrim Süreleri, Beklemeler, Setuplar

Sonlu-Sonsuz, İleri-Geri Çizelgeleme

Detay Çizelgelemenin Temel Kavramları

Kaynaklar, Operasyonel Kısıtlamalar, Amaçlar

Gantt Şemaları ile Detay Çizelgeleme

Gantt Şemaları ile Uygulama Çalışmaları

 

Operasyon Sıralamada Öncelik Kuralları

Beklemeleri, Atölye İçi Stokları Azaltma

Malzeme Temin Kısıtlarına Uyum

Gecikmelerin Önlenmesi veya Azaltılması

Setup (Ayar) Kayıpları Nasıl Önlenir?

Proses Kalitesi ve Yalın Üretimin Etkileri

Gantt Şemaları ile Uygulama Çalışmaları

 

Alternatifleri Olan Kaynakları Çizelgeleme

Akış Tipi Üretimin Detay Çizelgelemesi

Parti Büyükleri ve Transfer Partileri

Atölye Tipi Üretimin Detay Çizelgelemesi

Alternatif Yaklaşımlar ve Algoritmalar

Özel Durumlar ve Optimizasyon

Gantt Şemaları ile Uygulama Çalışmaları

 

Güvenilir Terminler Nasıl Belirlenebilir?

Proje Tipi Üretimde Çizelgeleme, CPM

Sezgisel Algoritmalar ile Optimizasyon

Matematiksel Modelleme ile Optimizasyon

Karma Yöntemler ile Optimizasyon

Detay Çizelgelemede Otomasyon

Uygulama Çalışmaları

 

 

 

Eğitim ve öğrenme yaklaşımımızı inceleyip Eğitim Seçim Matrisi'mizi görüntülemek için tıklayınız.

Açık eğitim, kuruma özel eğitim veya danışmanlık hizmeti talepleriniz için bizimle iletişime geçiniz.

 

 

 

BAŞA DÖN

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Satış ve Operasyon Planlama ? Talep Planlama nedir ? Üretim Planlama nedir ? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitim Programları

Satış ve Operasyon Planlama Talep Planlama ve Satış Tahminleme Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi Rekabet Stratejileri ve Organizasyon Süreç Analizi ve Tasarımı Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Optimizasyon Teknikleri Sürekli İyileştirme: Kalite Yön., Yalın Üretim İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım Operasyon Planlama

Danışmanlık

 

Referanslar

Kurumsal Eğitim Serileri Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2023, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, TZY, Supply Chain Management, SCM, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir?, Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?, Üretim Planlama Nedir?, Talep Planlama Nedir?, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir?, Detay Çizelgeleme Nedir?, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi ve Optimizasyonu Nedir, Optimizasyon Nedir?, İşgücü Planlama Nedir?, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Production Planning and Inventory Control, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Demand Planning and Sales Forecasting, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Detailed Scheduling, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, Entegre İş Planlama, IBP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Açık Eğitim,, In-House Training, Public Training, Seminar, Workshop,, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC, Rekabet Stratejileri ve Organizasyon, Rekabet ve Dijitalleşme Odaklı Süreç Analizi ve Tasarımı