Hakkımızda     |     EN

Bize Ulaşın   (0216) 322 41 70

 

Endüstriyel Gelişim Makaleleri 

 Dr. İlker Güçlü. Yayın Tarihi: 21 Aralık 2017

Malzeme Planlama Nedir?

Hammadde, bileşen, yarı mamul ve son ürün gibi malzemelerin tedarik zincirleri boyunca tesisler arası taşınması, tesisler içerisinde yer değiştirilmesi, bekletilmesi, işlenmesi veya saklanması faaliyetlerinin organize edilmesi Malzeme Planlama olarak tanımlanabilir.

Malzeme planlamayı, üretim planlama ve kaynak kapasitelerinden bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. Bu yüzden Optimum Planlama bu konuyu Üretim Planlama başlığı altında bütünsel olarak ele almaktadır.

  

Malzeme Planlama'da ne gibi kısıtlar vardır?

Siparişe üretimde son ürünlerin teslimatına yönelik verilen sözler (terminler), stoğa üretimde ise stokların tükenme zamanına dair öngörüler, Malzeme Planlama'yı hangi ürünü ne zaman hazır etmesi gerektiği konusunda tetikleyen temel faktörlerdir.

Üretimde malzemelerin işlemesi veya montajı sırasında hangi aşamada ne tip malzemelere ihtiyaç duyulduğu malzeme planlaması kapsamında belirlenir.

Stoklarda bulunan hammadde miktarları, açık siparişlerin teslimatları ve ihtiyaç duyulan malzemeler için miktar ve temin süreleri Malzeme Planlama kapsamında belirlenir.

Yarı mamuller için üretim ortamındaki iş merkezlerinin kapasiteleri ve işleme süreleri ile, varsa mevcut yarı mamul stokları ve açık iş emirleri hesaplamalara katılmalıdır.

Tedarikçiden temin edilecek malzemeler için tedarikçinin kapasitesi ve temin etme süreleri de malzeme planlamasını etkileyen unsurlardır.

 

Malzeme Planlama'nın amaçları nelerdir?

Siparişlerin zamanında yetiştirilmesi veya stokların zamanında doldurulması ile yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak temel amaçlardan birisidir.

Diğer taraftan tüm bu operasyonları gerçekleştirirken oluşan maliyetler de kurumsal performansı önemli ölçüde etkileyecektir.

Bu yüzden talebi karşılarken maliyetler de minimize edilecek şekilde planlama yapılmalıdır.

 

 

Malzeme Planlama ile ilgili süreçler hangileridir?

Son ürünlerin ne zamana hazır edilmesi gerektiğini belirleyen sürece Üretim Planlama (MPS*), ilgili kapasite kontrol sürecine ise Kaba Kapasite Planlama (RCCP*) adı verilir.

Yarı mamul ve hammaddenin planlamasına genel olarak Malzeme Planlama adı verilir.

Bu kapsamda sıkça kullanılan yaklaşımlar Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP*) veya Yalın Üretim ortamlarındaki Kanban sistemleridir.

MRP kullanıldığı durumda ilgili kaynak kapasitesi kontrol süreci Kapasite İhtiyaç Planlama (CRP*) olarak adlandırılır.

Kapasiteleri ve malzemeleri planlamada Kısıtlar Teorisi (TOC*) yaklaşımları da faydalı bilgiler ve çözümleme teknikleri sunmaktadır.

 

Malzeme Planlama'da yenilikçi yaklaşımlar nelerdir?

Bilgi teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler sayesinde üretim planlamada yenilikçi sistematikler uygulanması gün geçtikçe yaygınlık kazanmaktadır. Bu yenilikçi yaklaşımları Yöneylem Araştırmaları (Operations Research) kapsamında geliştirilen çeşitli optimizasyon tekniklerini kullanmaktadır. Bu teknikler sayesinde terminleri yakalayan, kaynakların verimliliğini artıran ve tüm bunları başarırken maliyetleri minimize eden süreçler geliştirilebilmektedir (bkz. Makale: Optimizasyon nedir?).

Ayrıca genellikle çok sayıda faktörün varlığında, manüel olarak, deneme-yanılma yoluyla ve uzun sürelerde hazırlanabilen malzeme planları uygulanan yenilikçi sistematikler sayesinde çok daha kısa sürelerde daha etkin şekilde oluşturulabilmektedir.

Kurumların öncelikli olarak yapmaları gereken, malzeme planlama ile ilgili uygulayabileceği alternatif teknik ve yaklaşımları öğrenmesi, kendi ihtiyaçlarını belirlemesi ve planlama süreçlerini nasıl yapılandırması gerektiğini tespit etmesidir.

 

* Kısaltmalar:

MPS: Master Production Scheduling

RCCP: Rough-Cut Capacity Planning

MRP: Material Requirements Planning

CRP: Capacity Requirements Planning

TOC: Theory of Constraints


 

Malzeme planlama, kurumsal kaynak planlamanın neresindedir?

Kurumsal kaynak planlama (Enterprise Resource Planning, ERP) kurumların ana iş süreçlerinin birbiri ile entegre ve koordine olacak biçimde yönetimi olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda ana iş süreçleri satış, üretim, tedarik zinciri, satın alma, finans, İK, vb. olarak özetlenebilir.

Malzeme planlamayı, tedarik zinciri yönetimi kapsamında değerlendirmek doğru olacaktır. Öte yandan malzeme planlama, satış, üretim, depo, lojistik, satın alma, finans gibi fonksiyonlar ile doğrudan ilişkilidir.

Tedarik zinciri yönetimi ve dolayısıyla malzeme planlamada mükemmellik hedefleyen kurumların belli başlı fonksiyonel planlama süreçlerine ihtiyacı vardır. Bu süreçler ana hatları ile aşağıda özetlenmiştir.

Optimum Planlama 'İş Süreçleri Eğitim ve Öğrenme Modeli'

Bu fonksiyonlar ile ilgili detaylı bilgi için, Makale: 'Tedarik Zinciri Yönetiminde Mükemmellik nedir?'

 

Çok sayıda faktörün göz önünde bulundurulması gereken üretim ve malzeme planlama gibi süreçlerde manüel biçimde deneme-yanılma ile çok uzun ve zahmetli yöntemler ile hazırlanabilen üretim planları uygulanan yenilikçi sistematikler sayesinde çok daha kısa sürelerde daha etkin ve güvenilir şekilde oluşturulabilmektedir.

Kurumların öncelikli olarak yapmaları gereken, mevcut planlama süreçlerinin eksiklerini ve ihtiyaçlarını belirlemek, sonrasında da süreçlerini nasıl yapılandırması gerektiğini kurgulamaktır.

Optimum Planlama, üretim ve malzeme planlama süreçlerinde mükemmellik odaklı eğitimler ile danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Dr. İlker Güçlü   |   Kurucu, Optimum Planlama   |  Özgeçmiş için tıklayınız.

Yayın tarihi: 21 Aralık 2017

Bu yazı, genel bilgi amaçlıdır. Sözü edilenler her kurum için geçerli olmayabilir.

  

'Malzeme Planlama' iş süreçlerine odaklı

Optimum Planlama eğitimleri nelerdir?

Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme

eğitim programı (V4.0TR)

Teslimat performansı, kaynak kapasiteleri, verimlilik, stoklar ve maliyetler arasındaki dengeleri hızlı ve etkin biçimde oluşturacak üretim planlama sistematiklerinin kurulmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Süreç yapılanması, bilgi akışları, planlama ve optimizasyon teknikleri karşılaştırmalı ve uygulamalı biçimde ele alınacaktır.

Bugüne kadar 300+ kurumdan gelen 1000+ yönetici ve çalışanın katılımıyla 100+ defa sunulan en popüler içerikli modüllerin toplandığı eğitimimizdir.

Sunumlar ve katılımcılara basılı halde dağıtılacak tüm eğitim materyali Türkçe'dir.

Detaylar için tıklayınız.

Eğitim İçeriği


1. Gün:

Üretim Planlama

ve Sipariş Yönetimi

2. Gün:

Malzeme ve Kapasite

Planlama

Rekabet ve Karlılık Odaklı Planlama

Uzun ve Orta Vadede Üretim Planlama

Talep, Sipariş ve Üretim Planlama, MPS

Sipariş Yığılması ve Aşırı Yüklü Planlar

Üretim Planı Nasıl Güncellenir?

Üretim Planı Ne Zaman GüncellenMEZ?

Uygulama Çalışmaları

 

Söz Verilebilir Stok/Kapasite, ATP/CTP

Akış/Atölye Tipi, Stoğa/Siparişe Üretim

Kapasite Darboğazları Yönetimi –RCCP

Malzeme Planlama: MRP mi, Kanban mı?

Üretim Planlamada Performans Takibi

Üretim Planlama Nasıl Optimize Edilir?

Uygulama Çalışmaları

 

Malzeme İhtiyaç Planlama Mantığı, MRP

Ürün Ağacı, MRP Patlatma, Zaman Ayarı

Siparişe Üretimde Malzeme Planlama

Yarı-Ek Mamuller, Geri Kazanım

Satın Alma Miktarları Yönetimi

Kapasite İhtiyaçlarını Planlama, CRP

Uygulama Çalışmaları

 

Üretim Tipine Göre Kapasite Planlama

Kısıtlar Teorisi, TOC, Darboğaz Planlama

Yalın Üretim, Kayıplar, Hat Dengeleme

Yazılım Teknolojileri Seçimi: ERP, APS

Malzeme Planlamada Performans Takibi

Malzeme Planlama Nasıl Optimize Edilir?

Uygulama Çalışmaları

 

3. Gün:

İş Akışlarını

Detay Çizelgeleme

4. Gün:

İleri Algoritmalar

ile Detay Çizelgeleme

Üretimin Takibi ve Kontrolü

Çevrim Süreleri, Beklemeler, Setuplar

Sonlu-Sonsuz, İleri-Geri Çizelgeleme

Detay Çizelgelemenin Temel Kavramları

Kaynaklar, Operasyonel Kısıtlamalar, Amaçlar

Gantt Şemaları ile Detay Çizelgeleme

Gantt Şemaları ile Uygulama Çalışmaları

 

Operasyon Sıralamada Öncelik Kuralları

Beklemeleri, Atölye İçi Stokları Azaltma

Malzeme Temin Kısıtlarına Uyum

Gecikmelerin Önlenmesi veya Azaltılması

Setup (Ayar) Kayıpları Nasıl Önlenir?

Proses Kalitesi ve Yalın Üretimin Etkileri

Gantt Şemaları ile Uygulama Çalışmaları

 

Alternatifleri Olan Kaynakları Çizelgeleme

Akış Tipi Üretimin Detay Çizelgelemesi

Parti Büyükleri ve Transfer Partileri

Atölye Tipi Üretimin Detay Çizelgelemesi

Alternatif Yaklaşımlar ve Algoritmalar

Özel Durumlar ve Optimizasyon

Gantt Şemaları ile Uygulama Çalışmaları

 

Güvenilir Terminler Nasıl Belirlenebilir?

Proje Tipi Üretimde Çizelgeleme, CPM

Sezgisel Algoritmalar ile Optimizasyon

Matematiksel Modelleme ile Optimizasyon

Karma Yöntemler ile Optimizasyon

Detay Çizelgelemede Otomasyon

Uygulama Çalışmaları

 

 

 

Eğitim ve öğrenme yaklaşımımızı inceleyip Eğitim Seçim Matrisi'mizi görüntülemek için tıklayınız.

Açık eğitim, kuruma özel eğitim veya danışmanlık hizmeti talepleriniz için bizimle iletişime geçiniz.

 

 

 

BAŞA DÖN

 

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Satış ve Operasyon Planlama ? Talep Planlama nedir ? Üretim Planlama nedir ? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitim Programları

Satış ve Operasyon Planlama Talep Planlama ve Satış Tahminleme Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi Rekabet Stratejileri ve Organizasyon Süreç Analizi ve Tasarımı Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Optimizasyon Teknikleri Sürekli İyileştirme: Kalite Yön., Yalın Üretim İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım Operasyon Planlama

Danışmanlık

 

Referanslar

Kurumsal Eğitim Serileri Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2023, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, TZY, Supply Chain Management, SCM, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir?, Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?, Üretim Planlama Nedir?, Talep Planlama Nedir?, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir?, Detay Çizelgeleme Nedir?, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi ve Optimizasyonu Nedir, Optimizasyon Nedir?, İşgücü Planlama Nedir?, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Production Planning and Inventory Control, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Demand Planning and Sales Forecasting, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Detailed Scheduling, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, Entegre İş Planlama, IBP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Açık Eğitim,, In-House Training, Public Training, Seminar, Workshop,, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC, Rekabet Stratejileri ve Organizasyon, Rekabet ve Dijitalleşme Odaklı Süreç Analizi ve Tasarımı