Hakkımızda     |      EN

Bize Ulaşın:   (0216) 3224170

 

Planlama nedir?

Talep Planlama ve Tahminleme nedir?

Satış ve Operasyon Planlama nedir?

Üretim Planlama nedir?

Malzeme Planlama nedir?

Detay Çizelgeleme nedir?

Stok Optimizasyonu nedir?

Depo ve Lojistik Planlama nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

İşgücü Planlama nedir?

Optimizasyon nedir?

 

 

Malzeme Planlama Nedir?

Son Güncelleme
21 Aralık 2017

 

 

Hammadde, bileşen, yarı mamul ve son ürün gibi malzemelerin tedarik zincirleri boyunca tesisler arası taşınması, tesisler içerisinde yer değiştirilmesi, bekletilmesi, işlenmesi veya saklanması faaliyetlerinin organize edilmesi Malzeme Planlama olarak tanımlanabilir.

 

Malzeme planlamayı, üretim planlama ve kaynak kapasitelerinden bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. Bu yüzden Optimum Planlama bu konuyu Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama başlığı altında bütünsel olarak ele almaktadır.

 

 

Malzeme Planlama'nın temel kısıtları nelerdir?

 

Siparişe üretimde son ürünlerin teslimatına yönelik verilen sözler (terminler), stoğa üretimde ise stokların tükenme zamanına dair öngörüler, Malzeme Planlama'yı hangi ürünü ne zaman hazır etmesi gerektiği konusunda tetikleyen temel faktörlerdir.

 

Üretimde malzemelerin işlemesi veya montajı sırasında hangi aşamada ne tip malzemelere ihtiyaç duyulduğu malzeme planlaması kapsamında belirlenir. Stoklarda bulunan hammadde miktarları, açık siparişlerin teslimatları ve ihtiyaç duyulan malzemeler için miktar ve temin süreleri Malzeme Planlama kapsamında belirlenir. Yarı mamuller için üretim ortamındaki iş merkezlerinin kapasiteleri ve işleme süreleri ile, varsa mevcut yarı mamul stokları ve açık iş emirleri hesaplamalara katılmalıdır.

 

Tedarikçiden temin edilecek malzemeler için tedarikçinin kapasitesi ve temin etme süreleri de malzeme planlamasını etkileyen unsurlardır.

 

 

Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama'nın ne gibi amaçları vardır?

 

Siparişlerin zamanında yetiştirilmesi veya stokların zamanında doldurulması ile yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak temel amaçlardan birisidir. Diğer taraftan tüm bu operasyonları gerçekleştirirken oluşan maliyetler de kurumsal performansı ciddi ölçüde etkileyecektir. Bu yüzden talebi karşılarken maliyetler de minimize edilecek şekilde planlama yapılmalıdır.

 

 

Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama'da hangi süreçler söz konusudur?

 

Son ürünlerin ne zamana hazır edilmesi gerektiğini belirleyen sürece Ana Üretim Planlama (MPS*), ilgili kapasite kontrol sürecine ise Kaba Kapasite Planlama (RCCP*) adı verilir.

 

Yarı mamul ve hammaddenin planlamasına genel olarak Malzeme Planlama adı verilir. Bu kapsamda sıkça kullanılan yaklaşımlar Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP*) veya Yalın Üretim ortamlarındaki Kanban sistemleridir. MRP kullanıldığı durumda ilgili kaynak kapasitesi kontrol süreci Kapasite İhtiyaç Planlama (CRP*) olarak adlandırılır.

 

Kapasiteleri ve malzemeleri planlamada Kısıtlar Teorisi (TOC*) yaklaşımı da faydalı bilgiler ve çözümleme teknikleri sunmaktadır.

 

 

Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama'da yenilikçi yaklaşımlar nelerdir?

 

Bilgi teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler sayesinde üretim planlamada yenilikçi sistematikler uygulanması gün geçtikçe yaygınlık kazanmaktadır. Bu yenilikçi yaklaşımları Yöneylem Araştırmaları (Operations Research) kapsamında geliştirilen çeşitli optimizasyon tekniklerini kullanmaktadır. Bu teknikler sayesinde terminleri yakalayan, kaynakların verimliliğini artıran ve tüm bunları başarırken maliyetleri minimize eden süreçler geliştirilebilmektedir(bkz. Optimizasyon nedir?).

 

Ayrıca genellikle çok sayıda faktörün varlığında, manüel olarak, deneme-yanılma yoluyla ve uzun sürelerde hazırlanabilen üretim planları uygulanan yenilikçi sistematikler sayesinde çok daha kısa sürelerde daha etkin şekilde oluşturulabilmektedir.

 

Kurumların öncelikli olarak yapmaları gereken, üretim planlama ile ilgili uygulayabileceği alternatif teknik ve yaklaşımları öğrenmesi, kendi ihtiyaçlarını belirlemesi ve planlama süreçlerini nasıl yapılandırması gerektiğini tespit etmesidir.

 

* Kısaltmalar:

MPS: Master Production Scheduling

RCCP: Rough-Cut Capacity Planning

MRP: Material Requirements Planning

CRP: Capacity Requirements Planning

TOC: Theory of Constraints

 

 

ÖNEMLİ NOT:  Bu yazı, bilgi amaçlıdır. Sözü edilenler her kurum için geçerli olmayabilir.

- Dr. İlker Güçlü, Optimum Planlama

 

 

 

Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama odaklı programlar nelerdir?

 

Optimum Planlama, üretim, kapasite ve malzeme planlama süreçleri ile doğrudan alakalı ve planlamanın farklı düzeylerinin işlendiği aşağıdaki eğitim programlarını sunmaktadır.

 

 

Kısa vadede siparişleri yetiştirme veya yok satmama gibi hedefler doğrultusunda üretim planlarının oluşturulmasına ve gelişmeler doğrultusunda güncellenmesine odaklanan programdır.

Kritik üretim kaynaklarının kapasitelerinin kontrol edilmesi ve malzeme planlarının hazırlanması program kapsamında ele alınmaktadır.

Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme planlamasında çeşitli kısıtlamalar ve maliyet unsurlarının eş zamanlı olarak ele alındığı yenilikçi optimizasyon yaklaşımları da program kapsamında paylaşılmaktadır.

 

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 


Kısa vadede siparişleri yetiştirme veya yok satmama gibi hedefler doğrultusunda üretim planlarının oluşturulmasına ve gelişmeler doğrultusunda güncellenmesine odaklanan programdır.

Kritik üretim kaynaklarının kapasitelerinin kontrol edilmesi ve malzeme planlarının hazırlanması program kapsamında ele alınmaktadır.

Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme planlamasında çeşitli kısıtlamalar ve maliyet unsurlarının eş zamanlı olarak ele alındığı yenilikçi optimizasyon yaklaşımları da program kapsamında paylaşılmaktadır.

 

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 


 

Üretim yapan kurumlar bünyesindeki tüm fonksiyonel planlama süreçlerini, birbirileri ile ilişkilerini, her bir süreçteki alternatif yaklaşım ve teknikleri tüm boyutlarıyla kapsayan eğitim programıdır.

Planlamanın temel mantığını ve kurumsal planlamanın "büyük resim"ini anlatan eğitimdir.

Klasik planlama teknikleri ile yenilikçi optimizasyon yaklaşımlarının karşılaştırmalı olarak ve uygulamalar eşliğinde ele alınır.

 

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 


 

Kurumun tedarik zinciri yönetimi ve operasyonel süreçlerinin iyileştirilmesine ve rekabet avantajı sağlayacak sistematikler oluşturulmasına yönelik temel bilgiler, teknikler ve uygulama örneklerinin sunulduğu sertifikasyon programıdır.

Bu sayede tedarik zinciri boyunca tüm kurumsal kaynakların operasyonel verimlilikleri, kurumların teslimat performansları ve müşterilerin memnuniyetleri artırılabilecek, öte yandan da tedarik, üretim, dağıtım ve stok maliyetleri düşürülebilecektir.

 

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 

 


 

 

Optimum Planlama'nın Diğer Programları

 

Optimum Planlama, kurumların planlama kabiliyetlerini iyileştirerek kurumsal performansı artırmaya odaklı eğitim programları ile danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Eğitim programları kapsamında sunulan diğer ana modüller şu şekildedir:

 

 

 

 

 

« BAŞA DÖN

Planlama nedir?

Talep Planlama ve Tahminleme nedir?

Satış ve Operasyon Planlama nedir?

Üretim Planlama nedir?

Malzeme Planlama nedir?

Detay Çizelgeleme nedir?

Stok Optimizasyonu nedir?

Depo ve Lojistik Planlama nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

İşgücü Planlama nedir?

Optimizasyon nedir?

 

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Üretim Planlama nedir ? Talep Planlama nedir ? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Satış ve Operasyon Planlama ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Depo ve Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitimler ve Modüller

Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Rekabet Stratejileri ve Organizasyon Talep Planlama ve Satış Tahminleme Satış ve Operasyon Planlama Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Optimizasyon Teknikleri Sürekli İyileştirme: Kalite Yön., Yalın Üretim İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım

Danışmanlık

 

Referanslar

Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2021, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir, Üretim Planlama Nedir, Talep Planlama Nedir, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir, Detay Çizelgeleme Nedir, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi Nedir, Optimizasyon Nedir, İşgücü Planlama Nedir, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Workshop, Seminer, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC, Rekabet Stratejileri ve Organizasyon