Hakkımızda     |      EN

Bize Ulaşın:   (0216) 3224170

 

Yeni Online Eğitim ve Öğrenme Sistemi:

'Modüler, Esnek, Etkili'

 

Odaklı
Eğitim Modülleri

Yeni online eğitim ve öğrenme sistemimizdeki eğitimler 1'er günlük modüllerden oluşur.

Modüllerin odaklandığı konular ve içerikleri farklıdır, birbirini izleyen ve tamamlayan biçimde tasarlanmıştır. Her bir modül ile ana başlığın derinliklerine inilir.

Esnek
EğitimTakvimi

Çalışma programınızın yoğunluğuna ve müsaitliklerinize göre takvimimizdeki alternatif tarihlerden size uygun olanlarında modüllere katılabilirsiniz.

Katılımcılarımıza bu konuda maksimum desteği sağlamayı amaçlıyoruz.

 

 

   

İhtiyaca Özel
Konfigürasyon

Modül seçimi kurumunuzun ve kendinizin gelişim alanları doğrultusunda yapılabilir.

İhtiyaçları ve doğru konfigürasyonu belirlerken size destek olmaktan memnuniyet duyarız.

Tamamen size özel, ısmarlama içerikli modüller de tasarlayabiliriz.

Etkili ve Verimli
Oturumlar

Maksimum katılımcı sayıları, açık sınıflarda 8 kuruma özel kapalı sınıflarda 10'dur.

Oturumlar süresince kameralar açık tutulacaktır.

İnteraktif ekran kullanımı, online uygulamalar, soru-cevap aralıkları, vb. uygulanacaktır.

 

 

Eğitimler ve Modülleri

 

Optimum Planlama, kritik planlama süreçlerde görevli yöneticilerin ve çalışanların gerekli bilgi ve becerilerini geliştirerek kurumsal performansı artıracak profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

İçerikleri zenginleştirilerek    Revize    edilmiş ve portföyümüze    Yeni    eklenmiş modüller aşağıdaki gibidir.


Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme

Modül 1:

Üretim Planlama ve Sipariş Yönetimi

  Revize 

Modül 2:

Malzeme ve Kapasite Planlama

  Revize 

Modül 3:

Üretim Takip ve Kontrol

  Revize 

Modül 4:

Detay Çizelgelemenin Temel Prensipleri

 

Modül 5:

İleri Algoritmalar ile Detay Çizelgeleme

 

Amaç, teslimat performansı, kaynak kapasiteleri, verimlilik, stoklar ve maliyetler arasındaki dengeleri hızlı ve etkin biçimde oluşturacak üretim planlama sistematiklerinin kurulmasıdır.

 

Bugüne kadar 300+ kurumdan gelen 900+ yönetici ve çalışanın katılımıyla 100+ defa sunulan en popüler içerikli modüllerin toplandığı eğitimimizdir.

 

Detaylar için tıklayınız.


  Yeni     Tedarik Zincirinde Rekabet Stratejileri ve Organizasyon

Modül 1:

Rekabet Stratejileri ve Organizasyon

  Yeni 

Modül 2:

Kaynakların Yönetimi ve Optimizasyon

  Yeni 

Modül 3:

Yönetim, Altyapı ve İş Ortakları

  Yeni 

Modül 4:

Finans, Performans ve Teknoloji Stratejileri

  Yeni 

Pazarda rekabet koşullarının analizi, iş stratejileri ile uyumlu tedarik zinciri stratejilerinin belirlenmesi, varolan ve yenilikçi süreç ve teknoloji uygulamalarıyla kurum genelinin organizasyonu odak noktalardır.

 

Detaylar için tıklayınız.

 


Talep Planlama ve Satış Tahminleme

Modül 1:

Talep Planlama ve Satış Tahminleme

 

Modül 2:

Sayısal Tahmin Teknikleri

  Revize 

Modül 3:

Kurumsal Süreçlerle Entegrasyon

  Yeni 

Modül 4:

Vaka Analizleri ve Simülasyon Oyunu

  Yeni 

Kurumun yakın, orta ve uzun vadede karşılaşacağı müşteri taleplerinin doğru biçimde tahmin edilmesine ve etkin şekilde planlamasına yönelik güvenilir sistematiklerin kurulmasıdır.
 

 

Detaylar için tıklayınız.

 


Satış ve Operasyon Planlama (S&OP/IBP)

Modül 1:

S&OP Kavramları, Süreç Yapısı ve Akışı

 

Modül 2:

S&OP Metodolojisi, Görevler ve Kararlar

 

Modül 3:

Sunumlar, Toplantılar ve Süreç Otomasyonu

  Yeni 

Modül 4:

Vaka Analizleri ve Simülasyon Oyunu

  Yeni 

Kurum bünyesinde Satış ve Operasyon Planlama (S&OP/IBP) sürecinin yapılandırılmasına veya mevcut işleyişin iyileştirilmesine katkı sağlayacak bilgi, deneyim ve uygulama örnekleri sunulacaktır.

 

Detaylar için tıklayınız.

 


Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi

Modül 1:

Satın Alma Yönetimi ve Tedarikçi İlişkileri

  Yeni 

Modül 2:

Depo Yönetimi ve Planlaması

  Revize 

Modül 3:

Stok Yönetimi ve Optimizasyonu

  Revize 

Etkin satın alma, depo ve stok yönetimi ile kurumun teslimat performansı, müşterilerine sunduğu hizmet düzeyi ve ilgili operasyonlara ilişkin kaynakların operasyonel verimliliği artırılabilecek, öte yandan ilgili maliyetler düşürülebilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 


Sürekli İyileştirme: Kalite Yönetimi, Yalın Üretim

Modül 1:

Çevrimiçi Kalite Kontrol (SPC)

 

Modül 2:

Çevrim Dışı Kalite Kontrol (Taguchi RD)

  Yeni 

Modül 3:

Yalın Üretim

  Yeni 

Modül 4:

Sürekli İyileştirme Metodolojileri

  Yeni 

Bu eğitim programı ile çevrim içi ve dışı kalite yönetiminin temel kavramları, analiz yöntemleri, yalın üretimin temel prensipleri ve uygulama örnekleri sunulacaktır. Bu sayede kalitesiyle rekabetçi ürün ve proses geliştirmeye yönelik kurumsal kabiliyetlere katkı sağlanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 


Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri

Modül 1:

Stratejiler, Bütçe, S&OP, Talep Planlama

 

Modül 2:

Üretim ve Malzeme Planlama, Satın Alma

 

Modül 3:

Üretim Takip ve Kontrol, Depolar, Sevkiyat

 

Modül 4:

Sürekli İyileştirme, Kalite ve Yalın Üretim

 

Tedarik zincirinde faaliyet gösteren ve performansını artırmak isteyen kurumların yapılandırması gereken planlama, uygulama ve süreç iyileştirme sistematikleri, işleyiş prensipleri, yöntem ve teknikler uygulamalı olarak ele alınmaktadır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 


Detay Çizelgeleme

Modül 1:

Detay Çizelgelemenin Temel Kavramları

 

Modül 2:

Tek Makine, Paralel Makine Çizelgeleme

 

Modül 3:

Akış, Atölye, Proje Tipi Üretim, Optimizasyon

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

Robust Tasarım (Taguchi Metodu)

Modül 1:

Kalite Kayıp Fn, S/N Oranı, Proje Türleri

 

Modül 2:

Farklı Sistemler için Vaka Analizleri

 

Modül 3:

Parametre Toleranslarının Tasarımı

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 


İstatistiksel Proses Kontrol

Modül 1:

Prosesler, Kalite, Değişken Kontrolü

 

Modül 2:

Nitelik Kontrolü, Yeterlilik, Kabul Örnekleme

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Rekabetçi Ürün Geliştirme

Modül 1:

Ürün Stratejileri, Konsept Geliştirme, HoQ

 

Modül 2:

Sistem Tasarımı, EQFD, DFMA, DFE

 

Modül 3:

Parça Tasarımı, Robust Tasarım, Toleranslar

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Açık Sınıf mı, Kuruma Özel mi?

 

Eğitim modülleri genel katılıma açık veya kuruma özel olarak düzenlenmektedir.

 

Açık Sınıf Eğitimlerinin Avantajları

 

Bakış Açısı ve Çevre Edinme (Networking)

Farklı firmaların planlamaya ilişkin sorunları hakkında genel bilgi sahibi olarak, farklı bakış açılarının kazanımını ve çok boyutlu düşünme fırsatı edinilmesine olanak verir.

Farklı firmalardan gelen katılımcılar arasında tanışma ve networking imkanı sağlar.

 

Maliyet Avantajları ve Kolaylıklar

Eğitime aynı firmadan az sayıda çalışanın katılımı söz konusu olduğunda kuruma özel eğitimlere göre katılımcı başına eğitim birim ücretleri daha düşük olur.

Özellikle aynı departmanda çalışan kişilerin hepsinin aynı anda eğitime katılması mevcut süreçleri aksatabiliyorsa uygun bir çözüm haline gelir.

Kuruma Özel Eğitimlerin Avantajları

 

Gizlilik

Tartışmaların ve analizlerin kurum özelinde gizlilik içinde yapılmasına imkan sağlar.

 

Maliyet Avantajları ve Kolaylıklar

Eğitim alan kişi sayısı arttıkça katılımcı başına birim ücret azalır.

Eğitimin tarihi ve zamanlaması kuruma uyacak şekilde belirlenir.

 

Eğitimin Etkisi

Çalışanların eğitimi birlikte alması, üzerinde tartışılan konuların ve varılan sonuçların ekip tarafından anında kabul görmesini ve uygulamaya geçmede zaman kaybı olmamasını sağlar.

 

« BAŞA DÖN

 

 

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Üretim Planlama nedir ? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Talep Planlama nedir ? Satış ve Operasyon Planlama ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Depo ve Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitimler ve Modüller

Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Rekabet Stratejileri ve Organizasyon Talep Planlama ve Satış Tahminleme Satış ve Operasyon Planlama Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Optimizasyon Teknikleri Sürekli İyileştirme: Kalite Yön., Yalın Üretim İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım

Danışmanlık

 

Referanslar

Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2021, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir, Üretim Planlama Nedir, Talep Planlama Nedir, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir, Detay Çizelgeleme Nedir, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi Nedir, Optimizasyon Nedir, İşgücü Planlama Nedir, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Workshop, Seminer, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC, Rekabet Stratejileri ve Organizasyon