Hakkımızda     |     EN

Bize Ulaşın   (0216) 322 41 70

 

Tedarik Zinciri Yönetimi
Programları


Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri (Sertifikasyon)

Talep Planlama ve
Satış Tahmin Teknikleri

Satış ve Operasyon Planlama (S&OP)

Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme

Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama

Üretim Sistemlerinde Detay Çizelgeleme

Stok Yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama

Kalite Yönetimi
Programları


Kalite Yönetiminin Temelleri

İstatistiksel Proses Kontrolü

 

Ürün ve Proses Geliştirme
Programları


Rekabetçi
Ürün Geliştirme

Robust Tasarım
(Taguchi Metodu)

Deneysel Tasarım
ve Analiz

 

 

İŞGÜCÜ PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

eğitim programı

Amaçlar


Bu eğitim programı ile kurumların personel ihtiyaçlarını karşılayacak, işgücü maliyetlerini minimize edecek ve çalışan memnuniyetini yükseltecek; yükümlülüklere ve yasal düzenlemelere uyacak şekilde işgücü planları ve çizelgeleri oluşturmaya yönelik unsurların teknik bakış açısıyla incelendiği, işgücü ile ilgili kararların en doğru şekilde verilmesine yönelik matematiğe dayalı kavramsal bilgilerin ve uygulama becerisinin eş zamanlı olarak kazandırılmasına yönelik teorik bilgi ve uygulama örnekleri sunulacaktır.

Yapılacak işlerin, işin gereklerine uygun kalifikasyona sahip personele atanması, yasal zorunluluklar, müşterilerin veya çalışanların tercihleri gibi faktörlerden kaynaklanan kısıtlamalar ve öncelikler ile tüm bu unsurların planlama açısından değerlendirilmesi ve alternatif çözüm yöntemleri eğitiminde üzerinde durulan konular arasındadır.

Sunumlar ve katılımcılara basılı halde dağıtılacak tüm eğitim materyali Türkçe'dir.

İşgücü Planlama hakkında temel kavramları tanıtan bilgilendirme yazımız için tıklayınız.

Hedef Kitle


Operasyon Yöneticileri ve Çalışanları

Planlama Yöneticileri ve Çalışanları

Servis Yöneticileri ve Çalışanları

İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Çalışanları
Lojistik Yöneticileri ve Çalışanları

Üretim Yöneticileri ve Çalışanları

Depo Yöneticileri ve Çalışanları

Bilgi Teknolojileri Uygulayıcılar

İş Geliştirme ve Süreç Geliştirme Çalışanları

Konuya İlgili Olanlar, Öğrenciler

İçerik *


 

Birinci Gün:

 

İşgücü Planlama ve Rekabet

 

İşgücü Planlamanın Temel Kavramları:

İşgücü Planlamanın Amaçları

Darboğazlar ve Kısıtlamalar

Uyulması Gereken Yasal Zorunluluklar

Çalışan Özellikleri ve Kalifikasyonları

Müşteri ve Çalışan Tercihleri

Farklı Sektörlerden Örnekler

 

İşgücü İhtiyaçlarının Belirlenmesi

İhtiyaç Analizi ve Tahmin Teknikleri

 

 

İkinci Gün:

 

İşgücü Kapasitelerinin Planlaması

Gerekli İşgücü Düzeylerinin Belirlenmesi

İş Alım, Eğitim ve İşten Çıkarma Kararlarının Verilmesi

Vardiya Alternatifleri ve Vardiya Seçimi

Operasyonel Görev Çizelgelerinin Oluşturulması

İzin Günlerinin Çizelgelenmesi

 

İşgücü Talebi ve Kapasitesi Farkları Analizi

İşgücü Planlarının Finansal Etkileri

 

İşgücü Planlamada Yenilikçi Yaklaşımlar

Matematiksel Modelleme ile Optimizasyon

 

* Optimum Planlama programın genel amaçlarına ve kapsamına sadık kalmak koşuluyla içerik akışında her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

Fotoğraflar


Geçmiş eğitimlerin fotoğrafları için tıklayınız.

Referanslar


Referanslarımızın tam listesini görüntülemek için tıklayınız.

En Yakın Tarihler ve Eğitim Ücreti


Kuruma özel eğitim talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Eğitimci


Eğitimi, programın tasarlayıcısı olan Dr. İlker Güçlü sunmaktadır. Eğitimcinin özgeçmişi için tıklayınız.

Katılımcı Yorumları


Katılımcı yorumları için tıklayınız.

 

 

 

 

 

« BAŞA DÖN

 

 

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Satış ve Operasyon Planlama ? Talep Planlama nedir ? Üretim Planlama nedir ? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitim Programları

Satış ve Operasyon Planlama Talep Planlama ve Satış Tahminleme Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi Rekabet Stratejileri ve Organizasyon Süreç Analizi ve Tasarımı Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Optimizasyon Teknikleri Sürekli İyileştirme: Kalite Yön., Yalın Üretim İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım Operasyon Planlama

Danışmanlık

 

Referanslar

Kurumsal Eğitim Serileri Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2023, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, TZY, Supply Chain Management, SCM, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir?, Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?, Üretim Planlama Nedir?, Talep Planlama Nedir?, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir?, Detay Çizelgeleme Nedir?, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi ve Optimizasyonu Nedir, Optimizasyon Nedir?, İşgücü Planlama Nedir?, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Production Planning and Inventory Control, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Demand Planning and Sales Forecasting, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Detailed Scheduling, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, Entegre İş Planlama, IBP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Açık Eğitim,, In-House Training, Public Training, Seminar, Workshop,, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC, Rekabet Stratejileri ve Organizasyon, Rekabet ve Dijitalleşme Odaklı Süreç Analizi ve Tasarımı